لینک های دسترسی

توقیف احتجاج کنندگان ضد حکومت در مسکو


یک رهبر حزب مخالف و چندین فعال سیاسی دیگر روسی روز شنبه در جریان احتجاجی در مسکو توسط پولیس توقیف گردیدند که چند صد تن در آن اشتراک کرده بود.

احتجاج کنندگان، که در برف باری و توفان شدید مظاهره میکردند، ادعا دارند که با سرکوبی دموکراسی توسط کرملن، موجودیت فساد اداری و افزایش قیم مخالفت میکنند.

سرگی ادالتسوف، رهبر حزب مخالف "متحد چپگراه" میگوید تا زمانی احتجاج خواهد کرد که حکومت به تقاضا های آنها رسیدگی نماید:

"با اقدام امروزی میخواهیم ثابت کنیم در صورتیکه حکومت به ما گوش ندهند، ما بیشتر ازین هم پیمان شده و احتجاجات بیشتری را اندازی مینماییم."

پولیس به احتجاج کنندگان هشدار داد که تظاهرات آنها تخطی از قانون میباشد

XS
SM
MD
LG