لینک های دسترسی

حبس ابد برای حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر


حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر به جرم دست داشتن در کشتار صد ها مظاهره کننده ضد حکومت در طول قیام سال گذشته آن کشور که باعث سقوط رژیم وی شد، به حبس ابد محکوم گردید.

محکمه یی که به روز شنبه در حومه شهر قاهره در یک اکادمی پولیس دایر گردیده بود، این حکم را علیه او صادر کرد.

مبارک که در وضعیت نه چندان مساعد صحی قرار دارد در طول محکمه در شفاخانه نگهداری شده و روی تذکره در محکمه حاضر میشد، اما بعد از فیصله محکمه به زندان توره منتقل گردید.

یک وکیل مدافع ارشد مبارک به آژانس فرانس پرس گفته است که وی استیناف طلب خواهد شد.

XS
SM
MD
LG