لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش آمار قتل در ایالات متحده


آمار قتل در امریکا هنوز هم در مقایسه با ۲۵ سال پیش در سطح نسبتاً پایانتری قرار دارد

آمار مجموعی قتل در ایالات متحدۀ امریکا در دو سال گذشته افزایش یافته و شهرهای شیکاگو، بالتیمور و هیوستون به گونۀ ویژه مسوول آن خوانده شده است.

گزارش مرکز عدلی برینن در فاکولتۀ حقوق پوهنتون نیویارک نشان داده است که موارد قتل در ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ تخمیناً ۷.۸ افزایش داشته است. شهرهای بالتیمور، شیکاگو و هیوستون در این گزارش مسوول نصف این افزایش خوانده شده است.

از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ موارد قتل در شیکاگو به تنهایی ۲۹ درصد آمار مجموعی قتل را در ایالات متحده تشکیل می‌داد. به همین سان شهرهای بالتیمور و هیوستون هر یک سهم ده درصدی در آمار مجموعی قتل ها در سطح کشور داشته اند.

تهیه کنندگان این گزارش، اطلاعات ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده یا اف بی آی را برای شش ماه نخست ۲۰۱۶ اساس قرار داده و بر مبنای آن گراف جرایم را در نیمۀ دوم سال تخمین و پیشگویی کرده اند.

اما آمار قتل در ایالات متحده در مقایسه با ۲۵ سال پیش پایان بوده و به گفتۀ تهیه کنندگان این گزارش، دلیل آن امنیت و مصوونیت بهتر در داخل شهرها می باشد، هرچند حومۀ بسیاری شهرها نسبتاً ناامن باقی مانده است.

با وصف افزایش موارد قتل در سه شهر ایالات متحده، یافتۀ جالب گزارش جدید این است که گراف مجموعی خشونت‌ها و جرایم در امریکا در مقایسه با سال ۱۹۹۱ حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است.

چندی پیش مرکز مطالعۀ نفرت و افراطگرایی در پوهنتون ایالت کالیفورنیا گزارش داد که جرایم برخاسته از نفرت، به شمول حملات بر یهودان و مسلمانان، در سال ۲۰۱۶ میلادی در شهرهای عمدۀ ایالات متحده افزایش داشت که بر اساس ارقام جدید، در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا اوج گرفته و بدون فروکاست ادامه داشته است.

XS
SM
MD
LG