لینک های دسترسی

افزایش نفوس مسلمانان جهان طی دو دهۀ آینده


افزایش نفوس مسلمانان جهان طی دو دهۀ آینده

یک مرکز پژوهشی عمده در ایالات متحده پیش بینی میکند که نفوس مسلمانان در سراسر جهان به شکل قابل ملاحظۀ طی دو دهۀ آینده رشد خواهد کرد.

ادارۀ تحقیقاتی پیو میگوید معلومات را از یک هزار و پنجصد منبع مختلف جمع آوری نموده است. الن کوپرسن، رئیس این سازمان میگوید توقع میرود که نفوس مسلمان جهان نسبت به دیگران دو برابر رشد کند:

وی افزود که "اگر روند کنونی ادامه یابد، مسلمانان تشکیل دهندۀ 26.4 در صد نفوس 8.3 میلیاردی جهان را در سال 2030 تشکیل خواهند داد."

پژوهشگران میگویند که طی 20 سال آینده نفوس مسلمان ایالات متحده به شش میلیون تن خواهد رسید. در حالیکه در اروپا، به 58 میلیون تن تخمین شده است.

XS
SM
MD
LG