لینک های دسترسی

Breaking News

نظر مسلمانان از زندگی در امریکا


نظر مسلمانان از زندگی در امریکا

یک بررسی تازه نشان میدهد که هر چند تعداد زیاد مسلمانان در ایالات متحده از افزایش نظارت ادارات حکومتی شاکی اند، با آن هم بخش اعظم این قشر، از زندگی شان در امریکا راضی می باشند.

بر اساس نظر پرسی مرکز تحقیقاتی پیو، در میان هر ۱۰ مسلمان، هشت تن آن از شیوۀ زندگی و برخورد اجتماعات شان در ایالات متحده خرسند اند.

اما ۵٢ در صد مسلمانان مقیم ایالات متحده میگویند آنان از نظارت و مراقبت های مربوط به اعمال دهشت افگنی در جامعه انگشت نما شده اند. علاوتاً در سال گذشته آنان به همین علت مورد اذیت قرار گرفته اند.

بیش از نصف پاسخ دهندگان در این نظر پرسی بیان داشته اند که زندگی آنان پس از حملات یازدهم سپتمبر در ایالات متحده دشوار شده است.

بر بنیاد این گزارش و به مقایسۀ بررسی سال ٢۰۰۷ توسط این نهاد، امسال نشانۀ بر افزایش حمایت از افراطگرایی در بین مسلمانان دیده نشده است. در ایالات متحده حدود ٢.۷۵ میلیون مسلمان زندگی میکند.

XS
SM
MD
LG