لینک های دسترسی

'انتخابات نسبت به کشور های که وضعیتی مانند افغانستان داشتند، بهتر بوده است'


مسوولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند، شرکت مردم در انتخابات نسبت به کشور های که وضعیتی مانند افغانستان داشتند، به مراتب بهتر بوده است.

اما موارد گسترده از تقلب و تخلف در جریان این انتخابات نیز گذارش شده است. نادر نادری، یکی از مسوولان این نهاد بروز دوشنبه به خبرنگاران گفت، با آنکه اشتراک مردم در مناطق مختلف کشور متفاوت بود، اما به صورت عموم میزان مشارکت مردم در سایر نقاط کشور پایین بوده است.

این نهاد از کارکرد های ارگان های امنیتی تمجید کرد، ولی از اینکه تعداد زیادی از مردم نتوانستند در انتخابات شرکت نمایند اظهار نگرانی کرد.

رای دهی به نیابت از زنان، رای دهی افراد زیر سن، استفاده کارت های جعلی، مداخله نامزد ها و پر کردن صندوق ها در ۲۸۰ مرکز از جمله موارد تقلب در گذارش این نهاد خواند شده است.

نادر نادری: 'ما دیدیم با توجه به خشونت های که موجود بود، میلیون ها هم وطن پای صندوق های رای رفتند و به جهانیان نشان دادند که افغان ها طرفدار سر سخت پروسه دموکراتیک هستند تا امروز در هیچ جای دنیا در کشوری چنین نا امن یک انتخابات به این شکل برگزار نشده بود.'

بنیاد فیفا از رییس جمهور کشور و کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا بخاطر رسیدگی به شکایات و نا بسامانی ها با کمیسیون مستقل شکایات همکاری نموده و از فیصله های این ارگان در برابر متخلفان حمایت نمایند.

XS
SM
MD
LG