لینک های دسترسی

نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات غیر نظامیان


نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات غیر نظامیان

دفتر ساحوى کمیسیون حقوق بشر در شرق افغانستان از انداخت سلاح ثقیله در جریان درگیری هایی که باعث تلفات غیرنظامیان وبى جاشدن مردم می شود ابراز نگرانى کرد.

داکتر سید رفیع الله بیدار، رییس دفتر ساحوى حقوق بشر در شرق افغانستان به روز سه شنبه گفت که تحقیقات انجام شده از سوى آنها نشان می دهد که کاربرد اسلحۀ ثقیل در هنگام درگیری هاى مسلحانه در ولایت کنر وهمچنان حملات راکتى از آن سوى مرز پاکستان باعث افزایش تلفات غیرنظامیان شده است. به گفتۀ وی این درگیری ها منجر به بیجا شدن خانواده هاى غیر نظامی نیز شده است.

داکتر بیدار می گوید که عدم دسترسى نمایندگان رسانه ها به معلومات و غصب زمین هاى دولتى ازسوى افراد زورمند مواردى است که باعث نگرانى کمیسیون حقوق بشر وسایر نهاد هاى مدافع حقوق بشر شده است.

به گفتۀ وی در اکثر موارد واقعاتی رخداده است که ا خبرنگاران با تهدیدهاى لفظى روبرو شده اند و این باعث به بار آمدن نگرانى هاى جدى به آن کمیسیون شده است.

داکتر بیدار می گوید که واقعات غصب زمین هاى دولتى در ولایات شرقى به خصوص ننگرهار نسبت به سال هاى قبل افزایش یافته است و در بعضی موارد این حالت با تلفات افراد غیر نظامی توأم بوده است.

مسؤول دفتر ساحوی حقوق بشر افغانستان در مورد خشونت علیه زنان در ولایات شرقى افغانستان گفت که این موارد مانند سال هاى قبل در سطح بلند قرار دارد که بیشتر آن لت وکوب زنان، نکاح جبری، محدودیت هاى فرهنگی ودیگر واقعات است.

دفتر ساحوى کمیسیون حقوق بشر در ولایات شرقى هرسه ماه یکبار گزارش کارى خود را به رسانه ها ارایه می کند که بیشتر اوقات این گزارش ها حاکی از موارد تخطى ها از نورم هاى حقوق بشر می باشد.

XS
SM
MD
LG