لینک های دسترسی

انتقاد افغانستان از "عدم تعهد" پاکستان در مبارزه با مواد مخدر


محمد حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که عدم حضور نمایندۀ پاکستان در نشست پنج جانبه روی مبازره با مواد مخدر در کابل، معرف عدم تعهد اش در کار مبارزه با مواد مخدر است. او در مورد تعهد پاکستان در مبارزه با مواد مخدر و رابطۀ آن با جنگ در افغانستان هم گفتنی هایی داشت.

XS
SM
MD
LG