لینک های دسترسی

Breaking News

ارسال ماهوارۀ گرانبهای هواشناسی به فضأ


ارسال ماهوارۀ گرانبهای هواشناسی به فضأ

ادارۀ تحقیقات فضایی ایالات متحده یا "ناسا" یک ماهوارۀ مختص به مطالعات جوی و هواشناسی را که ارزش آن به یک و نیم میلیارد دالر میرسد، به مدار پرتاب نموده است.

هدف از ارسال این ماهواره، بهبود پیشبینی آب و هوا و نظارت تغییرات طولانی مدت اقلیمی خوانده شده است.

این ماهواره که دو تـُن وزن داشته و بزرگی آن به اندازۀ یک بس می باشد، ذریعۀ راکت Delta-2 به ارتفاع هشتصد کیلومتر از سطح زمین پرتاب گردید و انتظار میرود برای مدت پنج سال، روزانه ده ها مرتبه به دور کرۀ زمین بچرخد.

XS
SM
MD
LG