لینک های دسترسی

تداوم حملات شب هنگام ناتو در افغانستان


تداوم حملات شب هنگام ناتو در افغانستان

ناتو میگوید، آن پیمان با وجود انتقادات تازه از سوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، به اجرای حملات شب هنگام ادامه خواهد داد.

برید جنرال کرستن جاکوبسن سخنگوی ناتو در افغانستان به روز دوشنبه گفت، عملیات های شب هنگام مصؤون ترین روش از بین بردن رهبران شورشی است.

وی گفت، در جریان 85 فیصد این گونه عملیات ها گلوله باری صورت نمیگیرد و عملیات های شب هنگام باعث یک فیصدِ تلفات غیر نظامیان میگردد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه عملیات های شب هنگام را تقبیح کرد. این اقدام رئیس جمهور افغانستان در حالی صورت میگیرد که به روز شنبه نیروهای ناتو بر منزل رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت پکتیا حمله کردند.
ناتو گفته بود که نیروهای آن پیمان یک رهبر شبکۀ تندرو حقانی را هدف قرار داده است.

در جریان آن حمله یک زن کشته و چهار تن دیگر مجروح شده اند.

حامد کرزی از عساکر خارجی خواسته است که دیگر وارد منازل افغان ها نشوند.

جنرال جاکوبسن گفت، نیروهای خاص افغان، به شکل گسترده رهبری عملیات های شب هنگام را به عهده میگیرند.

XS
SM
MD
LG