لینک های دسترسی

Breaking News

سیدول: زندگی اطفال در کابل نسبت به لندن و نیویارک محفوظ تر است


سیدول: زندگی اطفال در کابل نسبت به لندن و نیویارک محفوظ تر است

مارک سیدول نمایندۀ ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید، زندگی اطفال ممکن نسبت به لندن ، گلسگو و نیویارک، در کابل محفوظ تر باشد.

او به برنامۀ اطفال بی بی سی گفت که شهر های افغانستان مانند یک شبکۀ قرا است ، جائیکه زندگی اکثریت اطفال در مصونیت میگذرد. قرار است اظهارات وی بروز دوشنبه به نشر برسد.

این اظهارات وی در حالی صورت میگیرد که اطفال افغانستان در سرک های کابل راجع به احساسات شان در مورد امنیت صحبت میکنند.

یک متعلم 16 ساله به برنامۀ نیوزروند، بی بی سی گفت، او از رفتن به مکتب هراس دارد زیرا به گفتۀ وی ، از انفجارات در مکتب میترسد.

جستن فوریسث رئیس ادارۀ حفاظت از اطفال، اظهارات سیدول را نادرست و گمراه کننده خواند.

او گفت، زندگی اطفال در افغانستان در معرض خطر بیش از حد قرار دارد. اوگفت، از هر چهار طفل ، یکی آن قبل از رسیدن به سن 5 سالگی میمیرد.

رئیس ادارۀ تحفظ اطفال میگوید، جامعه بین المللی باید تا حد ممکن ، وقت، تلاش و پول را برای جلوگیری از مرگ و میر اطفال در افغانستان به مصرف رسانیده و شامل عملیات امنیتی شان نمایند.

XS
SM
MD
LG