لینک های دسترسی

نگرانی سرمنشی ناتو از کاهش مصارف دفاعی


اندرس فورسموسن، سرمنشی ناتو
سر منشی ناتو با ابراز نگرانی از کاهش مصارف دفاعی شماری از کشور های عضو آن پیمان گفت که این امر می تواند مصئونیت چنین کشور ها را به خطر بیاندازد.

اندرس فو رسموسن، سر منشی ناتو پیش از برگزاری نشست وزرای دفاع کشور های عضو آن پیمان در بروکسل گفت که در این نشست در کنار سایر مسایل در مورد راه های همکاری بیشتر برای مصرف موثرتر پول تمرکز صورت خواهد گرفت.

سرمنشی ناتو گفت که نخست از همه، حکومات باید کاهش بودجۀ نظامی را متوقف کنند. او ادامه داد که در قدم دوم از منابع دست داشته با روش همکاری های برتر چند ملیتی، استفادۀ موثر تر صورت گیرد و در نهایت با بهبود وضعیت اقتصاد، سرمایه گذاری ها در بخش دفاعی دوباره افزایش یابد.

یکی دیگر از مسایل مورد بحث در نشست وزرای دفاع کشور های ناتو، نقش سربازان آن پیمان در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ است که بیشتر بر آموزش دهی و مشاورت با نیرو های افغان متمرکز خواهد بود.

آقای رسموسن گفت که ناتو به جدول زمانی تعیین شده پابند باقی مانده و با آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی سربازان آن ماموریت آموزشی نیرو های امنیتی افغان را آغاز خواهند کرد.

سرمنشی ناتو گفت که از هم اکنون طرحریزی این برنامه ها جریان دارد. او ابراز امیدواری کرد که در چند ماه آینده در مورد حجم و پیمانۀ ماموریت آموزشی به رهبری ناتو در افغانستان، تصامیم نهایی اتخاذ شود.
XS
SM
MD
LG