لینک های دسترسی

Breaking News

افغان ها تا سال ۲۰۱۴ امنیت کشورشان را به دست خواهند گرفت


افغان ها تا سال ۲۰۱۴ امنیت کشورشان را به دست خواهند گرفت

اندرس فو رسموسن، منشی عمومی ناتو می گوید ماموریت در افغانستان همچنان به حیث یک اولویت عمده عملیاتی برای پیمان ناتو قرار دارد.

رسموسن پیش بینی نمود که حکومت افغانستان تا سال ۲۰۱۴ کنترول کامل حفظ امنیت کشور را در اختیار خواهد داشت.

سر منشی ناتو از طالبان تقاضا نمود تا مسیر درست را انتخاب نمایند.

رسموسن گفت "زمان آن فرا رسیده است که طالبان انتخاب نمایند. ارتباطات خود را با القاعده و دیگر شبکه های دهشت افگن قطع نموده، خشونت را محکوم نموده و قانون اساسی افغانستان را که شامل مواد حقوق بشری احترام بگذارند. این راهی است که به مصالحه ختم خواهد شد."

در این جلسه آقای رسموسن اظهار داشت که پیشرفت های پیمان ناتو در افغانستان کاملاً محسوس است.

منشی عمومی ناتو گفت "زمانیکه من در این اواخر از کابل و هرات دیدن نمودم این انکشافات را ملاحظه نمودم. در ماه جولایی افغانستان رهبری مسئوولیت های امنیتی را در هفت ولایت و ولسوالی هایکه در حدود ۲۵ در صد از جمعیت افغانستان را در بر میگیرد، عهده دار خواهد شد. این آغاز قابل ملاحظه یی برای انتقال مسئوولیت ها میباشد. من اطمینان دارم که این عملیه تا سال ۲۰۱۴ خاتمه خواهد یافت."

در اجلاسیه وزرای دفاع ناتو در بروکسل زمان خروج تدریجی عساکر امریکایی از افغانستان تا اواخر سال جاری، مورد بحث قرار گرفت.

سر منشی ناتو برای کاهش نگرانی ها از اینکه خروج عساکر امریکایی به خروج سریع عساکر دیگر کشور های ایتلاف از افغانستان منجر خواهد شد.

او گفت "نخست اینکه، هیچ عجله یی برای خارج شدن نداریم. و این نکته در اجلاسیه امروز تایید شد. و بر عکس آن، تمام قوای آیساف تا ختم عملیه انتقال، همچنان متهعد باقی خواهند ماند. ما طرح انتقال را که منتهی به رهبری افغان ها در قبول مسئوولیت ها میشود در ماه نوامبر در جلسه لیزبن فیصله نموده و در چهار چوکات همان تقسیم اوقات زمانی باقی خواهیم بود. عملیه انتقال در ماه آینده آغاز خواهد شد. و امیدوار هستیم که تا ختم سال ۲۰۱۴ تکمیل شود."

این آخرین باریست که رابرت گیتس، بحیث وزیر دفاع ایالات متحده در اجلاسیه ناتو اشتراک می کند.

سر منشی ناتو از طالبان تقاضا نمود تا مسیر درست را انتخاب نمایند:

کت

« زمان آن فرا رسیده است که طالبان انتخاب نمایند: ارتباطات خود را با القاعده و دیگر شبکه های دهشت افگن قطع نموده ، خشونت را محکوم نموده و قانون اساسی افغانستان را که شامل مواد حقوق بشری احترام بگذارند. این راهی است که به مصالحه ختم خواهد شد

در این جلسه آقای رسموسن اظهار داشت که پیشرفت های پیمان ناتو در افغانستان کاملاً محسوس است:

کت

«زمانیکه من در این اواخر از کابل و هرات دیدن نمودم این انکشافات را ملاحظه نمودم. در ماه جولایی افغانستان رهبری مسئوولیت های امنیتی را در هفت ولایت و ولسوالی هایکه در حدود ۲۵ در صد از جمعیت افغانستان را در بر میگیرد، عهده دار خواهد شد. این آغاز قابل ملاحظه یی برای انتقال مسئوولیت ها میباشد. من اطمینان دارم که این عملیه تا سال ۲۰۱۴ خاتمه خواهد یافت

در اجلاسیه وزرای دفاع ناتو در بروکسل زمان خروج تدریجی عساکر امریکایی از افغانستان تا اواخر سال جاری، مورد بحث قرار گرفت. سر منشی ناتو برای کاهش نگرانی ها از اینکه خروج عساکر امریکایی به خروج سریع عساکر دیگر کشور های ایتلاف از افغانستان منجر خواهد شد گفت:

کت

«نخست اینکه، هیچ عجله یی برای خارج شدن نداریم. و این نکته در اجلاسیه امروز تایید شد. و بر عکس آن، تمام قوای آیساف تا ختم عملیه انتقال، همچنان متهعد باقی خواهند ماند. ما طرح انتقال را که منتهی به رهبری افغان ها در قبول مسئوولیت ها میشود در ماه نوامبر در جلسه لیزبن فیصله نموده و در چهار چوکات همان تقسیم اوقات زمانی باقی خواهیم بود. عملیه انتقال در ماه آینده آغاز خواهد شد. و امیدوار هستیم که تا ختم سال ۲۰۱۴ تکمیل شود

این آخرین باریست که رابرت گیتس، بحیث وزیر دفاع ایالات متحده در اجلاسیه ناتو اشتراک میکند.

XS
SM
MD
LG