لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو: 'هفته آینده برای افغانستان مهم است'


ناتو: 'هفته آینده برای افغانستان مهم است'

سخنگوی قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت به دلیل آغاز مرحلۀ دوم روند انتقال مسؤولیت های امنیتی هفتۀ آینده برای آن کشور حایز اهمیت زیاد می باشد.

بخش دوم روند انتقال تحویل گیری مسؤولیت های مناطق مورد نظر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از قوای بین المللی به نیرو های افغان واگذار خواهد شد.

کرستوفور تمبر سخنگوی ملکی پیمان اتلانتیک شمالی گفت برگزاری کنفرانس های استانبول و بن در مورد افغانستان و جلسۀ سران کشور های ناتو در شیکاگو نشان دهندۀ حمایت جامعۀ جهانی از افغانستان می باشد.

سخنگوی ملکی ناتو گفت "تمام رویداد ها نشان دهندۀ مسیری است که افغانستان درحال آماده شدن است تا با شرکای بین المللی، برای یک محیط و فضای بعد از سال ۲۰۱۴ که در آن، افغانستان به همکاری دوامدار دوستان بین المللی هم درعرصه امنیت وهم در عرصه توسعه وانکشاف به پای خود، ایستاده خواهد بود."

جنرال کریستین جکوبسن، سخنگوی نظامی آیساف از پایان عملیات نظامی مشترک قوای آیساف و نیروی امنیتی افغان بنام شمشیر و نوک چاقو که خبرداد. وی ادعا کرد که حدود دو صد شورشی شبکه حقانی در نتیجه این عملیات کشته و بازداشت شده اند.

اما کارشناسان وآگاهان امور نظامی، مانند جنرال شهنواز تنی، سابق وزیر دفاع افغانستان در مورد این ادعای قوای آیساف که گویا در اثر عملیات هفته گذشته توانایی شبکه حقانی در جهت هماهنگی و انجام عملیات بیشتر علیه قوای مشترک ناتو و افغان، دچار اختلال شده باشد اظهار شک و تردید مینمایند.

جنرال تنی گفت "اولاً معلوم نیست که آیا قوای آیساف و افغان در عملیات هفته گذشته چه تعداد افراد شبکه حقانی را کشته اند، زیرا در طول همین ده سال گذشته ما، مسلسل می شنویم که به این تعداد از شورشیان کشته شدند. اما در عمل هیچگونه کاهش در کمیت مخالفان مسلح مشاهده نمی شود برعکس اضافه شده میروند."

سخنگوی نظامی ناتو درین نشست خبری به تکرار گفت که در عملیات مشترک هفته گذشته آیساف در موقف حمایوی قرار داشت و رهبری عملیات کاملا به عهده نیرو های افغان بود.

XS
SM
MD
LG