لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش تند جنرال امریکایی در برابر پیام عیدی ملا عمر


جان الن جنرال، قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان

قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان می گوید، رهبر طالبان به پیشواز عید فطر، یک پیام صریح "مرگ، نفرت و ناامیدی" را صادر کرده است.

قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید، رهبر طالبان به پیشواز عید فطر، یک پیام صریح "مرگ، نفرت و ناامیدی" را صادر کرده است.

جان الن جنرال امریکایی امروز جمعه گفت که پیام عیدی ملا عمر، بر عملیات شورشیان، انتقام، مرگ و دروغ تمرکز دارد. الن افزود که مردم با تقوا و با ایمان در چنین روزها، توقع یک پیام تبریکی و مسرت را دارند.

ملا عمر در پیام اش بیان داشته که گویا جنجگویان وی، موفقانه در صفوف نیرو های امنیتی افغان رخنه کرده تا حملاتی را در لباس دوست بر نیرو های خارجی افزایش بخشند. درین گونه حملات، صرف در سال جاری میلادی، بیش از 33 عسکر خارجی کشته شده است.

رهبر طالبان درین پیام بر پیروان خود اصرار ورزیده که در حملات شان، از بار آوردن تلفات ملکی بپرهیزند.

الن گفت، ملا عمر "عین لهجۀ ناشیانۀ سال های گذشته" را تکرار نموده، و "در حالی که خودش راحت میباشد، از دور به فرستادن جوانانی که شستشوی مغزی شده اند، ادامه داده تا حملاتی را برای یک مرام بی ثمر انجام دهند."

جنرال الن ملا عمر را یک "مرد جنون آمیز" توصیف کرد که میخواهد اهداف برتری جویی شخصی اش را بر آیندۀ مردم افغان، تقدم بخشد.
XS
SM
MD
LG