لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: مروری بر تغییر در قوماندانی قوای ناتو در افغانستان


واشنگتن پست: مروری بر تغییر در قوماندانی قوای ناتو در افغانستان

روزنامه واشنگتن پست درشمارۀ روز دوشنبه خود درمورد ختم مأموریت جنرال دیوید پترییس مطلبی را به نشر سپرده می نویسد، پترییس قوماندانی نیرو های امریکایی و ناتو را در افغانستان در حالی به جان الن، جنرال قوای بحری می سپارد که ایالات متحده امریکا و متحدین آن بعد از یک دهه جنگ به تقلیل قوت های شان درافغانستان می پردازند.

روزنامه می افزاید، پترییس درحالی به مأموریت خود درافغانستان خاتمه می دهد که هنوز هم آثار آشکاری در دست نیست که ستراتیژی جنگ بر ضد طالبان را که او درقسمت ساختن آن کمک نموده بود، به خوبی به انجام می رسد. یکصد و چهل هزارعسکری که او قیادت آنها را به عهده داشت توانستند شورشیان طالب را دربرخی از مناطق کلیدی تضعیف کنند اما درسایرمناطق کشورهنوز نا امنی موجود بوده و رهبران طالب بدون خوف ازخاک پاکستان برضد افغانستان فعالیت دارند.

واشنگتن پست به کارکردهای حکومت افغانستان پرداخته می نویسد، این حکومت نتوانست خدمات لازمی را به مردم در قرأ وقصبات فراهم کند و هم درقلع و قمع عوامل فساد ناتوان ماند که این خود باعث ایجاد فاصله میان مردم و حکومت گردیده و سبب شد تا ائتلاف بین المللی حامی حکومت را نیز ناراض سازد. اما درمراسم ختم مأموریت پترییس، قوماندانان قوای خارجی و مأمورین افغان از انکشافات مثبت درزمان مأموریت او درسالی که گذشت یاد آورشدند.

روزنامه ازقول پترییس که عنقریب مأموریت جدیدش را به حیث رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده آغاز می کند می نویسد که قوای ائتلاف ابتکار عمل را دربسیاری از مناطق افغانستان در دست گرفته و طالبان را ازپایگاه های مستحکم شان درهلمند و قندهار بیرون رانده اند. او گفته است که برخلاف آنچه فکرمی شد حملات بالای قوای ائتلاف درماه های می، جون و جولای سال ٢٠١١ نسبت به همین زمان در سال گذشته کمتر بوده است.

واشنگتن پست می نویسد، جنرال جان الن که جانشین پترییس شده است و قبلاً معاون قوماندانی مرکزی درتمپا بود، گفته است با وجودیکه تعداد عساکر قوای ایتلاف کاهش می یابد و قوای امنیتی افغان مسؤولیت امنیتی برخی ازمناطق را به عهده خواهند گرفت، ولی او به هیچ وجه از شدت تهاجم برضد شورشیان نخواهد کاست.

الن گفته است "من عزم دارم تا تحرک لازمه را درجنگ حفظ نمایم."

روزنامه می نویسد، جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان گفته است که تجربه و درایت جنرال پترییس در واشنگتن جلو کسانی را خواهد گرفت که ازروی منافع سیاسی درصدد انزوای کشورشان اند. او گفته است "ما باید به دشمنان مشترک ما نشان دهیم که ارادۀ بین المللی دربرابرمردم افغانستان ثابت باقی می ماند و هرگونه تقلیل قوا و استراتیژی خروج فوری قوا باعث خواهد شد تا دست آوردهایی که بعد ازقربانی های بی شمار حاصل شده اند، به باد فنا داده شود."

XS
SM
MD
LG