لینک های دسترسی

سخنی پیرامون مؤثر بودن مأموریت حمایت قاطع


رهبری نیرو های ناتو در افغانستان به روز چهارشنبه از جنرال جان کمبل، به جنرال جان نیکلسن سپرده شد. جنرال کمبل در رهبری مأموریت حمایت قاطع چه کارکرد هایی از خود برجا گذاشت و این مأموریت چقدر مفید ثابت شده، پاسخ ها را از جنرال میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلۀ افغانستان بشنوید:

XS
SM
MD
LG