لینک های دسترسی

زن برتانوی با سه همکار افغان او در کنر اختطاف شدند


زن برتانوی با سه همکار افغان او در کنر اختطاف شدند

پولیس افغانستان میگوید، یک زن برتانوی و سه همکار افغان او توسط یک تعداد افراد مسلح در شرق افغانستان اختطاف شدند.

مقامات میگویند، این چهار نفر که منحیث قرار دادی برای یک شرکت ملکی امریکایی کار میکردند، بروز یکشنبه در حالیکه در ولایت کنر برای بازدید از یک پروژه در حال سفر بودند، اختطاف شدند.

مقامات افغان میگویند عملیات جستجو در زمینه آغاز شده است.

وزارت خارجه برتانیه اختطاف خانم برتانوی را تایید نموده و میگوید که با ادارت بین المللی در قسمت تحقیق این واقعه در تماس است.

تا کنون هیچ کسی مسوولیت این اختطاف را ادعا نکرده است.

ناتو میگوید حملات هوایی قوای ناتو در شرق افغانستان بیش از ۳۰ تندرو را که کوشش میکردند بر یک پسته امنیتی حمله کنند هلاک ساخته است.

قوای ایتلاف میگوید حملات هوایی بروز جمعه وقتی آغاز شد که یک تعداد شورشیان میخواستند بر یک پسته نظامی در ولایت خوست حمله کنند.

ایتلاف میگوید، طیاره ناتو بیش از ۳۰ شورشی را به روز جمعه و چندین تن دیگر را به روز شنبه هلاک ساخت.

ناتو میگوید قوای افغان و ایتلاف همچنان ۹ شورشی را به روز جمعه و شنبه هلاک ساختند: ۵ تن از آنان در قندهار و چهار تن دیگر در ولایت تخار هلاک گردیدند.

در یک واقعه دیگر ناتو میگوید، انفجار یک بم دو عسکر ایتلاف را در جنوب افغانستان بروز یکشنبه هلاک ساخت. هلاکت این عساکر رقم تلفات قوای خارجی را در افغانستان در سال جاری به ۵۳۰ عسکر میرساند.

در جا های دیگر ناتو میگوید قوای ناتو بر دو فرد ملکی سوار بر موتر سایکل که به بطرف موانع ایتلاف به سرعت در حرکت بودند گلوله باری کرده آنان را هلاک ساخت.

ناتو میگوید این افراد هشداریه های لفظی و جسمی ناتو را نادیده گرفته و به سرعت زیاد بطرف مانعه ایتلاف حرکت میکردند.

گزارش های مقدماتی ناتو حاکیست که قوا بعد ازینکه موتر سایکل را تهدیدی علیه خویش پنداشتند، مطابق به اصول عمل کرده اند.

ناتو میگوید افراد ملکی را هدف قرار نمی دهد. مقامات افغان قوای به رهبری ایالات متحده را به کشتار افراد ملکی در جنگ با طالبان و شورشیان دیگر متهم ساخته اند.

آنان میگویند چنین نوع واقعات حمایت مردم را از حکومت افغانستان از بین میبرد.

XS
SM
MD
LG