لینک های دسترسی

هوشدار وزیر دفاع امریکا به کشور های دیگر عضؤ ناتو


هوشدار وزیر دفاع امریکا به کشور های دیگر عضؤ ناتو

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا به کشور های عضؤ ناتو هوشدار داد که آنها باید تعهدات شان را در رابطه با مصارف نظامی، توسعه ببخشند ور نه با آیندۀ مبهمی مواجه خواهند شد که در آن ممکن ایالات متحده شامل نباشد.

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده به روز جمعه، با سخنرانی در مرکز تبادل نظر راجع به اجندای امنیت و دفاع در بروکسیل گفت:

"در گذشته واضحاً نگران آن بوده ام که ناتو به یک اتحاد دو گروهی مبدل خواهد شد. آنانی که میتوانند و میخواهند که قیمت مصارفات را پرداخته و بار برآورده ساختن تعهدات ناتو را بدوش میکشند، و آنانی که از مزایای عضویت در ناتو منفعت می برند اما نمیخواهند در خطرات و مصارف حصه گیرند. این دیگر یک نگرانی فرضی نیست. ما امروز به این نقطه رسیده ایم و این غیرقابل پذیرش است."

گیتس اضافه نمود که اعضای کانگرس ایالات متحده، صبر و حوصلۀ شان را جهت تمویل سه بر چهارم حصۀ مصارف نظامی ناتو، از دست میدهند.

گیتس گفت، عدم تمایل و یا ناتوانی اعضای ناتو برای سهم گرفتن در جنگ افغانستان نیز عملیات نظامی را در آنجا متأثر ساخته است.

وی اضافه نمود که مأموریت ناتو در افغانستان، باید به شکل متحدانه تکمیل گردد نه بر اساس وضع مالی داخلی هر کشور عضؤ این سازمان.

XS
SM
MD
LG