لینک های دسترسی

نامگذاری ستديوم در خوست به نام نوروز منگل


نامگذاری ستديوم در خوست به نام نوروز منگل

يک ستديوم کرکت در ساحه صحرا باغ ولايت خوست به نام نوروزخان منگل کپتان تيم ملى کرکت، نامگذارى نامگذارى شد.

عبدالجبار نعيمى والى خوست گفت که هدف شان از کار ياد شده اين است که از يک طرف قهرمانان ملى که به کشور قهرمانى آوردند، تقدير شوند و از طرف ديگر ،جوانان به ورزش تشويق شوند.

وى افزود که ورزش صلح مياورد، اقوام و ملت ها را با هم آشتى کرده ميتواند و راه را براى روابط خوب ميان کشور هموار ميسازد.

نعيمى گفت: "اگر ما جوانان را تشويق کنيم که آموزش نمايند و در پهلوى آن به ورزش روآورند، پس در شمار معتادان مواد مخدر کاهش خواهد آمد و گراف ناامنى نيز تقليل پيدا خواهد کرد"

عزيز ملنگ آمر اولمپيک خوست به رسانه ها ګفته است که ستديوم نامگذارى شده نوروز منگل بيست جريب زمين دارد که ميدان هاى ورزشى براى کرکت و واليبال با معيار هاى جهانى در آن اعمار خواهد شد.

وى افزود که براى اعمار اين ستديوم با برخى سازمان هاى کمک کننده صحبت کرده و آنها در اين مورد وعده همکارى را داده اند.

امان الله نيازى مسؤول کرکت بورد در خوست از نامگذارى اين ستديوم به نام نوروز منگل اظهار خوشى کرد.

وى افزود: "ما در خوست تعداد زياد بازيکنان مستعد داريم که بعضى شان در تيم ملى عضويت دارند ،اما براى محل ورزشى براى تمريتات شان نداريم"

به گفتۀ وى، اگر يک ورزشگاه با معيار هاى جهانى در خوست اعمار شود، در آينده قهرمانان مشابه خواهيم داشت.

نوروز منگل کپتان تيم ملى کرکت کشور که اکنون مصروف تمرينات در پاکستان است، از نامگذارى ستديوم خوست به نام وى اظهار خوشى کرد.

وى در تماس تيليفونى به آژانس پژواک گفت که با همچو اقدامات ورزشکاران تشويق ميشوند و در انکشاف و پيشرفت بازى کرکت نقش مهم را ايفا ميکند.

XS
SM
MD
LG