لینک های دسترسی

آمادگی ها برای افتتاح شورای ملی


آمادگی ها برای افتتاح شورای ملی

مسوولین محکمۀ اختصاصی رسیدگی به موارد تقلب در انتخابات افغانستان میگویند، افتتاح پارلمان جدید هیچ تاثیری بالای روند کاری آن آنها بجا نگذاشته و آن محکمه کار خود را جهت رسیدگی به قضایای تخلف و تقلب کاندیدان انتخابات ادامه خواهد داد.

در همین حال، کاندیدان پیروز در انتخابات ایجاد محکمۀ اختصاصی رسیدگی به موارد تقلب در انتخابات را یک اقدام غیر قانونی دانسته اند.

اما مولوی صدیق الله حقیق، رییس آن محمکه می گوید ما وظیفه داریم تا به دوسیه های مردم رسیده گی نماییم.

مولوی حقیق میگوید، بعضی ها قانون را به نفع خود تفسیر میکنند در حالیکه به اساس قانون اساسی کشور کار محکمه اختصاصی قانونی بوده و اگر پارلمان افتتاح هم گردد ما افرادی را به مردم معرفی خواهیم کرد که بر اساس فیصلۀ محکمه باید از رفتن به پارلمان باز مانند، و اجراات بعدی آن و مصوونیت کاری آنها به قوۀ اجراییه مربوط است."

در حالیکه اعضای جدید ولسی جرگه برای افتتاح مجلس آمادگی میگیرند، دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز به رسانه ها اطلاع داده است که بروز چهارشنبه رییس جمهور حامد کرزی ولسی جرگه را افتتاح خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG