لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش رقم بیکاری در امریکا


U.S. one hundred dollar notes are seen in this picture illustration taken in Seoul February 7, 2011. South Korea added $4.39 billion to its foreign exchange reserves in January, lifting the balance to an all-time high, central bank data showed on Monday.

تعداد افرادی که وظایف شان را در ایالات متحده از دست داده و خواستار کمک های مالی حکومت هستند، به بیشتر از تعداد کسانی رسیده است که هفته گذشته ذکر شده بود.

این مساله نشاندهندۀ شواهد بیشتر از بطی شدن روند اقتصاد کشور است.

حکومت به روز پنجشنبه گفت که چهار صد و چهارده هزار تن از افراد بیکار در تلاش دریافت اولین حقوق ماهانه شان هستند.

این رقم دو هزار تن اضافه تر از ارقام هفته گذشته است.

این گزارش هفته وار در حالی به نشر رسیده است که رئیس جمهور اوباما خود را برای ایراد بیانیه یی در خصوص ایجاد فرصت های شغلی که قرار است پنجشنبه شب در کانگرس ابراز کند، آماده می سازد.

XS
SM
MD
LG