لینک های دسترسی

فعالیت استخباراتی یک جاسوس سابق امریکایی


فعالیت استخباراتی یک جاسوس سابق امریکایی

مارک مدزیتی نویسنده و خبرنگار برای روزنامۀ نیویارک تایمز مثل دفعۀ قبل که در سال گذشته در بارۀ برنامۀ توقیف و تحقیق سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده (سی آی ای) مطلب نوشته بود، اکنون نیز در صفحۀ نخست این روزنامه پرده از رخ کارکرد های شرکت شخصی استخباراتی آقای دوین کلاریج برداشته است.

در این مطلب آقای مدزیتی مینویسد که آقای دوین کلاریج، شرکت استخباراتی خود را، که از سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحدۀ امریکا دهه ها پیش جدا شده و دیگر از سوی حکومت ایالات متحده تمویل نمیگردد، به کمک چند کمک کنندۀ دیگر هنوز فعال نگهداشته است. در این مطلب آمده است که آقای کلاریج با استفاده از امکانات، از منزل خود در سندیگو گروه های استخباراتی خود را به خاطر جمع آوری معلومات در بارۀ شورشیان، رهبران طالب و نخبه گان کابل در کوهای پاکستان و دشت های افغانستان تمویل میکند.

به قول نویسنده، آقای کلاریج، که همواره تلاش کرده است تا احمد ولی کرزی، بانی قدرت در قندهار را بدنام سازد، اکنون در تلاش است تا شک خود بر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان مبنی بر اینکه وی در گذشته معتاد به مواد مخدر بوده است را با برداشتن نمونۀ از ریش و یا موی وی جهت تطبیق دی ان ای به یقیقن مبدل سازد.

نویسنده در مورد گذشتۀ این مأمور سابق مینگارد کلاریج هفتادو هشت ساله خود به اتهام گفتن دروغ در پیوند به ماجرای ایران-مک فارلین محکوم شد و بعد دوباره عفو گردید.

در این مطلب آمده است مخلوطی از، حقایق، شایعات، تحلیل ها، و گزارشهای نا همبستۀ ارایه شده از سوی اعزامیان آقای کلاریج، مسئولین نظامی را حد اقل در ماه مارچ گذشته توانای انجام چند عملیاتی در برابر شورشیان در افغانستان ساخته است.

به قول روزنامه این کار آقای کلاریج یک نمایش تکان دهندۀ است از اینکه چطور شهروندان، از هرج ومرج جنگ در یک منطقه به نفع خود و برنامه های خود سوی استفاده میکنند.

در این مطلب آمده است با وجود تمایل شدید آقای کلاریج به خاطر تضعیف خانوادۀ آقای کرزی، ادارۀ رئیس جمهور براک اوباما معلوم میشود که تمایل اش را به خاطر کار با آقای کرزی و برادراندر وی آقای احمد ولی کرزی که مشکوک به همکاری با گروهای قاچاق مواد مخدر میباشد اندک ساخته است.

نویسنده با جمع آوری نظریات و معلومات در پیوند به فعالیت استخباراتی آقای کلاریج که سابق کارمند سی آی ای بوده است به این نتیجه میرسد که همه صاحب نظران از دادن نامشان هنگام ارایۀ نظر خودداری میکنند.

در این مطلب آمده است که یک مقام بلند رتبۀ سابق سی آی ای گفته است که فعالیت و خبرچینان انفرادی آقای کلاریج با جاسوسی از جنگ به گونۀ انفرادی باعث ایجاد مشکل برای کشور ها میگردد.

نویسندۀ نیویارک تایمز مینگارد که همین خبرچینان و یا جاسوسان آقای کلاریج بودند که چندی پیش گزارش حملۀ قلبی بالای ملا عمر، رهبر طالبان را پخش کردند، و گفتند که وی از سوی مسئولین آی اس آی یا سازمان استخباراتی پاکستان جهت معالجه به شفاخانه انتقال داده شده است.

بلاخره در این مطلب آمده است که آقای کلاریج ماه می سال گذشته برنامۀ تمویلی خود را از سوی حکومت از دست داده است، و کسانی که قرارداد استخباراتی وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا را در سال 2009 به وی سپرده بودند نیز اکنون تحت تحقیق قرار دارند.

XS
SM
MD
LG