لینک های دسترسی

Breaking News

"پالیسی خارجی": جدیدت در برخورد قانون گذاران امریکایی با پاکستان پس ازسفر جان کری


"پالیسی خارجی": جدیدت در برخورد قانون گذاران امریکایی با پاکستان پس ازسفر جان کری

مجله امریکایی "پالیسی خارجی" مطبی دارد اتحت عنوان دموکرات ها: "هرگاه پاکستان خواهان پول ما باشد، باید درصدد شبکه حقانی باشد."

مجله می نویسد جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا که روز سه شنبه از پاکستان بازگشته است، چندین ماموریت متضاد در آن کشور داشته است.

به نوشته مجله او باید پیغام سخت کانگرس را به رهبران پاکستانی میرسانید و هم راه جدیدی را برای روابط میان حکومتهای کشورهای شان بازسازد.

مجله "پالیسی خارجی" می نویسد، جان کری درجمع اعضای حزب دموکرات به تفصیل راجع به سفرش به سناتوران معلومات داد و سناتوران گفتنند که حالا آنها نسبت به سابق بیشتر متیقن شده اند که از کمکهای خارجی به پاکستان به حیث حربه برضد این کشور استفاده کنند و این کشور را مجبورسازند تا به جدیت به تعقیب دشمنان امریکا اقدام نماید.

مجله "پالیسی خارجی" می نویسد، جان کری به حکومت پاکستان به لحن تندی اظهارداشته است که دشواری های جدی حمایت از ترورستان مانند شبکه حقانی وجود دارد.

مجله می نویسد سناتورکارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفته است که جان کری به رهبران پاکستان به جدیت گفته است که هرگاه آنها به حمایت شان از گروه حقانی دوام بدهند در این صورت حمایت مالی امریکا را ازدست خواهند داد.

مجله از قول سناتور کارل لیون می نویسد که از پاکستان خواسته است اقدام جدی تری را برضد شورای کویته که رهبری آن را ملاعمر به دست دارد وگروه های متوطن دروزیرستان جنوبی اتخاذ نماید.

"پالیسی خارجی" می نویسد او می خواهد پول امریکا به جاییکه به درد بخورد به مصرف برسد. لیون گفته است که در این مسئله او از حمایت گروه خویش درسنای امریکا برخوردار می باشد.

مجله می نویسد اوبه گروه دموکرات های سنای امریکا گفته است که حمایت بی دریغ پاکستان از شورای کویته یعنی طالبان و شبکه حقانی مشکلی عمده ای را درراه رسانیدن کمکهای مالی امریکا به این کشوربه وجود آورده است.

XS
SM
MD
LG