لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: خطرات برگرداندن عساکر اضافی ازافغانستان


نیویورک تایمز: خطرات برگرداندن عساکر اضافی ازافغانستان

روزنامه نیویارک تایمز درشماره نوزدهم ماه جون مطلبی دارد تحت عنوان "خطرات برگرداندن عساکر اضافی ازافغانستان" که به قلم دیود سنگر به نشر رسیده است.

نویسنده مقاله نوشته است هجده ماه بعد از آنکه رئیس جمهور اوباما فرمان داد سی هزار عسکر امریکایی به افغانستان فرستاده شود، او بار بار هدف واشنگتن را در آن کشور محدود تر ساخته است.

روزنامه حاکی است برتانوی ها، شوروی ها و اکنون امریکایی ها برای تغییر در افغانستان سعی زیاد ورزشده اند ولی در این هدف به شکست مواجه شده اند.

نویسنده مطلب نیویارک تایمز ادامه می دهد حالا که اوباما در روزهای واپسین خویش برای تصمیم گرفتن درمورد اندازه کاهش قوای کشورش از افغانستان است، هدف امریکا بلاخره به این مقید ساخته شده است که آیا القاعده به قدر کافی تضعیف شده است که دیگر نتواند بالای امریکا از افغانستان یا کوه های در داخل پاکستان حمله نماید.

به نوشته مقاله روزنامه کسانیکه ازملاقات اوباما با اشخاص برجسته در قصرسفید اطلاع دارند، می گویند که اشخاص اگاه به رئیس جمهور اوباما گفته اند که القاعده به قدر کافی تضعیف شده است که قادر به این نخواهد بود که از افغانستان یا پاکستان بالای امریکا در تنظیم کدام حمله یی اقدام نماید.

مقاله نیویارک تایمز حاکی است که اداره اوباما حالا استدلال می کند تلاشی که برای تغییر در افغانستان به عمل آمده است سال های متمادی را در برگرفته و تلفات و مصارف گزافی داشته است و استفاده ازطیارات بی پیلوت نتیجه خوبی داده است. بنابرین اوباما شاید روی این استدلال تصمیم بگیرد که تعداد بیشتر عساکر امریکایی ازافغانستان خارج ساخته شوند.

روزنامه درادامه می افزاید که اینکار ممکن بر خلاف نظر قوماندان میدان جنگ و حتی وزیر دفاع این کشور باشد که نمی خواهند حداقل تا ختم سال ٢٠١١ تعداد زیاد عسکر از افغانستان خارج شوند.

نویسنده مقاله نیویارک تایمز می نویسد هرگاه تعداد زیادی ازعساکر امریکایی افغانستان را ترک گویند در این صورت صرف تاریخ نشان خواهد داد که آیا اوباما یک کار خوبی کرده است یا خیر.

درادامه مطلب آمده است که با وجود این نظر، از قراین معلوم می شود که باوجود همه اینها، هنوز تعداد زیاد عساکر امریکایی درافغانستان باقی خواهند ماند.

XS
SM
MD
LG