لینک های دسترسی

Breaking News

تسکالوسا نیوزدات کام: 'افغانستان گزارش مفتشین امریکایی را درمورد کمک ها نمی پذیرد.'


آرشیف - عمر زاخیلوال، وزیرمالیه افغانستان و سفیر سابق امریکا در افغانستان حین امضای توافق رفع قرضه در کابل

"افغانستان گزارش مفتشین امریکایی را درمورد کمک ها نمی پذیرد." مطلبی است که تسکالوسا نیوزدات کام درشماره ٢٦ ماه جولای به نشر رسانیده است.

این رسانه انترنتی حاکی است حکومت افغانستان بروز سه شنبه نتایج گزارش زیانبار مامورین امریکایی را که مدعی است مامورین حکومت افغانستان مساعی جهت نگهداری پولهای امدادی امریکا به افغانستان را بی اثر می سازند، تردید نمود.

این سایت خبری ازقول وزیر مالیه افغانستان می نویسد که وی از تفتیش ملیاردها دالر پول های مصرف شده کمکی امریکا به افغانستان استقبال می کنند ولی به این گزارش هربرت ریچاردسن، سرپرست مفتش عمومی بازسازی افغانستان تردید دارد که بانک مرکزی افغانستان نسبت به مشاورین بین المللی از رویه زشت کارمی گیرد.

تسکالوسا نیوزدات کام می نویسد، این مشاجره یکی دیگر از مواردیست که روابط درحال روبه وخامت بین رئیس جمهور افغانستان و امریکا را نشان می دهد. امریکا درچند سال اخیرهفتاد ملیارد دالر را به تعقیب حملات یازدهم سپتمبر و یورش به این کشور و خلع حکومت طالبان برای کمک به افغانستان اختصاص داده است.

این سایت از قول وزارت مالیه افغانستان می نویسد که تنها دریک مورد تجویزداده شده از جانب امریکا برای بهبود وضع در بانک خصوصی کابل بانک مخالف قوانین نافذه افغانستان تلقی می گردد. این وزارت اذعان داشته است که روابط تیره با وزارت خزانه امریکا درکابل وقتی بهبود خواهد یافت که مامور فعلی امریکایی آن تعویض شود.

تسکالوسا نیوزدات کام: 'افغانستان گزارش مفتشین امریکایی را درمورد کمک ها نمی پذیرد.'
تسکالوسا نیوزدات کام: 'افغانستان گزارش مفتشین امریکایی را درمورد کمک ها نمی پذیرد.'

رسانه انترنتی تسکالوسا می نویسد، روابط بین کرزی و امریکا از هر وقت بیشتر تیره شده است و رئیس جمهور افغانستان به صراحت از عملکرد قوتهای ائتلافی به رهبری امریکا درجنگ ضد طالبان انتقاد می نماید.

این رسانه حاکی است هفته گذشته دفتر ریچاردسن که بنام مستعار سیگار یاد می شود اتهام وارد کرد که حامد کرزی مامورین وزارت خزانه امریکا را از کارهایی که به منظور توقف جریان پول به طالبان میشود، ممانعت می نماید و ادعا نمود که محیط کاری برای دومامور وزارت خزانه در بانک مرکزی افغانستان ناگوار می باشد. در مقابل وزیرمالیه این ادعا رد نموده و گفته است که بانک حاضر است در تعمیل تجاویز صندوق وجهی بین المللی با ایشان همکاری نماید.

این سایت ازقول مامورین وزارت خزائن امریکا می نویسد، یکی دیگر از مواردی که حکومت افغانستان نمی خواهد با سایرین در بهبود وضع مالی افغانستان همکاری کند همانا نصب ماشین شمارش نوتها درمیدان هوایی کابل می باشد که می تواند سریال نمبر تمام نوتهارا یادداشت نماید، ویا تفتیش کابل بانک نیز یک مثال خوب دیگر است.

تسکالوسا می نویسد، ماه گذشته صندوق وجهی بین المللی از پرداخت ٧٠ ملیون دالر برای بازسازی به حکومت افغانستان خودداری کرد و اینکار خطر توقف ملیاردها دالر پول معاونت شده را به افغانستان افزایش می بخشد.

XS
SM
MD
LG