لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: "برای مسدود کردن راه عبور شورشیان، سرحدات تقویت می شوند"


نیویورک تایمز: "برای مسدود کردن راه عبور شورشیان، سرحدات تقویت می شوند"

روزنامه نیویارک تایمز در شماره یکشنبه مطلبی را به نشر سپرده تحت عنوان "برای مسدود کردن راه عبور شورشیان، سرحدات تقویت می شوند."

روزنامه می نویسد امریکایی ها و قوای متحدین برای تقویت نیروها در سرحد بین افغانستان و پاکستان دست به اقدام زده اند تا به شورشیان وابسته به گروه حقانی اجازه آن را ندهند تا بالای پایتخت افغانستان حملات ناگهانی نمایند. این مطلب را افسران نظامی بیان داشته اند.

نیویارک تایمز به ادامه مطلب می نویسد، قوماندانان روی این مسئله می اندیشند که پاکستان نمی تواند یا نمی خواهد تا شبکه حقانی را در داخل سرحدات خود مهارسازد. به گفته این افسران نظامی این شبکه نیرومند از جانب مقامات امنیتی پاکستان به شمول آی اس آی تقویت شده و پاکستان ازین شبکه برای حفظ نفوذش درافغانستان استفاده می برد.

روزنامه می نویسد، بعد از آنکه امیرالبحر مایک مولن از سرحد بین افغانستان و پاکستان بروز یک شنبه دیدن نمود، و درحالیکه دوباره به کابل بازگشته بود، او ازاقداماتی یاد آوری نمود که برای تقویت نیروها در سرحد عملی می شود تا برای گروه حقانی این کارغیر مقدور شود تا از راه های صعب العبور، داخل افغانستان شده و بتواند حملاتی را درکابل اجرا نمایند. اما او گفته است که این کار بسیار دشوار می باشد.

امیرالبحر مایک مولن برای بهبود روابط امریکا با پاکستان کوشش دارد، روابطی که به اثر کشتن اسامه بن لادن در خاک پاکستان تیره شده است. اما او درین مورد از یأس امریکا ذکری بعمل اورد که نیروهای پاکستانی برای پاک کاری سرحداتش از وجود شورشیان به طور جدی اقدام نمی ورزد. او درین مورد گفته است که این یک مسئله خیلی جدی است که رهبران پاکستان آنرا می دانند.

نیویارک تایمز می افزاید، مایک مولن در دوران سفر سه روزه اش به افغانستان از عساکر مستقر در جنوب و جنوب غرب کشور دیدن کرده و با وجودیکه چندین حمله انتحاری درین منطقه اجرا شده است ولی هنوز او به نیروهای محلی از موفقیت در برابر شورشیان سخن گفت و اطمینان داد که آنها در حال گریز می باشند.

روزنامه ازقول مولن می نویسد، طالبان درین اواخر ضربات کاری دیده اند که آنها نخواهند توانست مناطق از دست داده شان و یا حیثیت از دست رفته خویش را دوباره تصاحب کنند. او گفته است چون طالبان ناامید شده اند لذا دست به حملات دهشت افگنی می زنند.

XS
SM
MD
LG