لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: "سقوط هلیکوپتر در افغانستان نمایانگر خطر برای قوای خاص امریکا"


واشنگتن پست: "سقوط هلیکوپتر در افغانستان نمایانگر خطر برای قوای خاص امریکا"

روزنامه واشنگتن پست درشماره هفتم اگست مطلبی را تحت عنوان "سقوط هلیکوپتر در افغانستان نمایانگر خطر برای قوای خاص امریکا" به نشر رسانیده است.

روزنامه می نویسد، ماموریتی که کشته شدن سی عسکر امریکایی را بروز یکشنبه در شرق افغانستان درقبال داشت و در آن ٢٢ تن به قوای خاص تعلق داشتند، هر هفته درافغانستان جریان دارد، اما تفاوت این ماموریت در میزان تلفات و ختم آن می باشد.

واشنگتن پست می نویسد، تیم نمبر شش 'سیل' با کشتن اسامه بن لادن در ماه می گذشته در جهان مشهورگردید، اما ماموریت غم انگیز روز شنبه نمایانگر واقعیتی است که این قوای خاص به آن مواجه می باشد. کسانی درین قطعه شامل اند که نام و نشان شان تنها در حلقات نظامی و استخباراتی نمودار می گردد.

روزنامه می نویسد، درین قضیه، این ماموریت برای سرکوبی شورشیانی به راه انداخته شده بود که در شاهراه جنوبی افغانستان هر از گاه و بیگاهی قطارهای عساکر خارجی را مورد حمله قرارمیدهند. گفته می شود تیم نمبر شش که درین ماموریت تلفات زیاد دید و هلی کوپترشان ظاهراً در شلیک راکت انداز شورشیان سقوط نمود، وقتی داخل اقدام گردید که یکی از قطعات شامل جنگ از آن تقاضای کمک نمود.

قوای عملیات خاص امریکا یکی از اجزای مهم ستراتیژی جنگی در افغانستان می باشد و معمولا در مناطق دور افتاده ای که سایر قوا به آنجا نمی روند، عملیات می کنند. دره تنگی در ولایت وردک جایی که یگانه پوسته امنیتی از آن خارج گردید، این واقعه در آن پیش آمده است.

به نوشته روزنامه، حالا که امریکا قوای بیشتر خویش را از افغانستان خارج می نماید ماموریت قوای خاص امریکا در افغانستان افزایش می یابد. زیرا قوای عادی درجنگها حضور نخواهند داشت و باید قوای خاص در قلب دشمن نفوذ کند.

روزنامه نوشته است گفته می شود که این ماموریت درشب انجام یافته و قوای افغان نیز در آن حضور داشت. افغانستان قوای کماندویی خویش را تقویت می کند و برای موفقیت این قوه، این نوع تهاجم ضروری پنداشته می شود.

XS
SM
MD
LG