لینک های دسترسی

Breaking News

بلومبرگ"سقوط هلیکوپتر به معنی خروج نیست"


بلومبرگ"سقوط هلیکوپتر به معنی خروج نیست"

وب سایت انترنتی بلومبرگ درشماره نهم اگست، مطلبی را تحت عنوان "سقوط هلیکوپتر به معنی خروج نیست" به نشرسپرده است.

بلومبرگ حاکی است کشته شدن سی تن از امریکاییان در واقعه سقوط هلیکوپتر درافغانستان یادآور خطراتی است که عساکر امریکایی درافغانستان با آن مواجه اند.

این نشریه انترنتی به دوام مطلب می نویسد، متأسفانه این واقعه تعدادی از گزارشگران، سخنوران و سیاست مداران را واداشت تا نتیجه گیری غیرمجازی از وضعیت بکنند و بگویند که عملیات خاص، بیگانه کردن جمعیت افغانستان بوده و ایجاب می کند تا عساکر امریکایی درخروج شان از این کشورعجله نمایند، و طالبان به سوی پیروزی روان اند. این نوع برداشت های گمراه کننده درحالیکه حمایت امریکاییان از جنگ رو به کاهش است، نهایت زیانبار می باشد.

بلومبرگ می نویسد، ادعای این مطلب که حملات شب هنگام مردم تنگی وردک را به طرف داری از طالبان واداشته است، اما باید گفت که مردم این منطقه حتی پیشتر از واقعۀ سقوط هلیکوپتر، ازطالبان جانبداری می کردند. در گذشته نیروهای امریکایی چندان علاقه یی نداشتند تا درین درۀ خطرناک پا بگذارند و اهالی آن که از ناحیۀ حملات شبانه شکایت دارند، در واقع تحت فشارطالبان این مطلب را اظهار می کنند.

نشریه می نویسد که با سقوط یک هلیکوپتر ما نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که چه کسی برندۀ جنگ است زیرا تاریخ پر ماجرای این تنگی به ما چیزهای خوبی را درمورد خطراتی می آموزد که ما در این کشور با آن مواجه می باشیم.

به نوشته بلومبرگ باید گفت که در جنگ علیه شورشیان عقب نشینی به این معنی است که آنها به حمله بر قوای مستقر تشویق شده و مخالفین سنگرهای جدیدی را به دست می آورند که از آنجا برضد قوای امریکایی حملات شان را گسترش می بخشند.

بلومبرگ می نویسد که حملات ناگهانی در تنگی وردگ توانسته است صدمه ناچیزی به شورشیان وارد کند وعساکر امریکایی نتوانسته اند شورشیان را در این جا طوریکه توقع برده می شد، ازپا درآورد. از این لحاظ یکبار دیگر ایجاب حضور دایمی یک پایگاه را در اینجا می نماید.

نویسنده مضمون می نویسد که او چندی قبل در دره سنگین که یکی از پایگاه های مستحکم طالبان یاد می شد با تعدادی ازعساکر و سربازان صحبت کرده و آنها می گویند که بلاخره ایشان توانستند بر طالبان چیره شوند و دلیل آن این بود که بعد از تلفات زیاد، ایشان با قبول سختی حضور خود را در آنجا حفظ و تقویت کردند و بلاخره ثمره این کار شان را دیدند.

XS
SM
MD
LG