لینک های دسترسی

Breaking News

ارزیابی سقوط نرخ زمین در افغانستان


ارزیابی سقوط نرخ زمین در افغانستان

کرسشن ساینس مانیتور در شمارۀ اخیر خود کاهش نرخ زمین را در افغانستان مورد بحث قرار داده و نوشته است که ده سال جنگ در افغانستان مقادیر زیاد پول را در آن کشور سرازیر ساخته و این امر سبب بلند رفتن سرسام آور نرخ جایدادها و املاک شده است، اما از روزی که رئیس جمهور اوباما تابستان سال آینده را برای خروج بخشی از قوای امریکایی ازافغانستان تعیین کرد، نگرانی های امنیتی روی بهای زمین تأثیر گذاشته و آن را پایین آورده است.

روزنامه می نویسد درکشوری که سه چهارم اهالی آن متکی به زراعت اند، زمین ثروت است ومردم در آن سرمایه گزاری زیادی می کنند، از اینرو نرخ زمین با وضع سیاسی کشور در نوسان می باشد.

در مطلب آمده است که در ده سال گذشته نرخ زمین و جایدادها در افغانستان به یک بارگی به بلند ترین نقطۀ اوج خود رسید اما طوریکه دیده می شود درچند ماه گذشته این قیمت ها سیر نزولی را می پیمایند و تحویلدهی مسؤولیت های امنیتی در برخی از حصص کشور به قوای افغان یکجا با سلسلۀ قتل ها، این حرکت نزولی را سرعت بیشتر بخشیده است.

کرسشن ساینس مانیتور تبصره می کند که شمار زیاد مردم در افغانستان مایل به سرمایه گذاری در داخل کشور نیستند، زیرا آنها از نبود امنیت و ثبات هراس داشته و مطمئن نیستند که وضعیت امنیتی در آینده چگونه خواهد بود.

XS
SM
MD
LG