لینک های دسترسی

Breaking News

نشریۀ 'مانستر اند کرتکس': بحث روی معاهده ستراتیژیک افغانستان با ایالات متحده


نشریۀ 'مانستر اند کرتکس': بحث روی معاهده ستراتیژیک افغانستان با ایالات متحده

نشریۀ 'مانستر اند کرتکس' درشماره امروز خود گزارشی را در مورد لویه جرگه مجوزه افغانستان به نشر سپرده و می نویسد که حکومت افغانستان درنظر دارد تا ماه آینده لویه جرگه یی را به منظور بحث روی معاهده ستراتیژیک افغانستان با ایالات متحده و گفت و شنود با طالبان برگزار کند.

نشریه از قول مقامات افغان نگاشته است که درحدود هزار تن از سیاستمداران، رهبران قومی، نمایندگان جوامع مدنی، فعالین وغیره در این جرگه شرکت خواهند کرد.

مانستر ایند کرتکس با اشاره به اهمیت تاریخی لویه جرگه ها در حل قضایای حاد افغان ها می نویسد که افغانستان درحال حاضر مصروف گفت و شنود با مقامات امریکایی می باشد تا درختم سال ٢٠١۴ که نیروهای این کشور وسایراعضای ناتو افغانستان را ترک کنند، دو کشور بر اساس یک پیمان با هم تعهداتی داشته باشند.

نشریه از قول یک مأمور ریاست جمهوری افغانستان می نویسد که ایالات متحده خواهان تمویل قوای امنیتی افغان، انکشاف افغانستان و همکاری های مداوم با آن کشور است.

روزنامه ازقول سفیرامریکا درافغانستان می نویسد که هردو کشور سرگرم کار اند تا در مورد نحوۀ کارکرد ایالات متحده در افغانستان و چگونگی روابط دو کشور در امور امنیتی به توافقی نایل آیند.

XS
SM
MD
LG