لینک های دسترسی

Breaking News

مجلۀ تایم: 'جنگی که قابل برد نیست'


مجلۀ تایم: 'جنگی که قابل برد نیست'

مجلۀ تایم درشمارۀ اخیر خود مطلبی را تحت عنوان "جنگی که قابل برد نیست" با این شرح به نشرسپرده است.

مجله می نویسد ایالات متحده برای به پا ایستاد کردن اردوی نوپای افغانستان اقدامات وسیعی را روی دست گرفته است.

مطلب ادامه می یابد که همین اکنون به کمک ایالات متحده برای بیشتر از یک صد هزار عسکر جدید در افغانستان، تاسیسات وبارک های عسکری در حال اعمار می باشد.

مجله نوشته است که قرار است با خروج قوای امریکایی و ناتو از افغانستان، آن کشور دارای قوای امنیتی نیرومند ۳۵۰ هزار نفری باشد تا بتواند امور امنیتی کشور را عهده دار شود.

مجلۀ تایم در بخش دیگری از این مطلب بر وجود مشکلات زیادی در افغانستان برای داشتن یک اردوی تمام عیار اشاره کرده می نویسد که این مطلب را حتی کسانیکه با تربیت اردوی افغانستان سروکار دارند نیز تایید می کنند.

مطلب ادامه می یابد که نفوذ طالبان، استعمال مواد مخدر و فرار از وظیفه از مشکلات عمدۀ اردوی افغانستان می باشد و به صورت عموم روحیۀ انجام وظیفه درمیان عساکر ضعیف جلوه می کند.

مجلۀ تایم می نویسد که در وقت استخدام عساکر جلبی دقت کافی صورت نمی گیرد و کوشش می شود تعدادی که در نظر است استخدام شود. در ادامۀ مطلب از قول یک افسر امریکایی که مصروف امور تربیت اردوی ملی می باشد آمده است که تشکیل یک اردوی تمام عیار نسل ها را در بر می گیرد ولی باز هم امید است تا افغانستان قبل از خروج قوای بین المللی صاحب یک اردوی کارا شود.

در اخیر مطلب مجلۀ تایم آمده است که ایالات متحده آنقدر حوصله ندارد تا برای تشکیل یک اردوی کارا، نسل ها را انتظار بکشد. ایالات متحده درافغانستان زیان های های مالی و جانی زیادی را متحمل شده است و اکنون ازخروج خویش درختم سال ٢٠١۴ دم می زند و معلوم است که دیگر نمی خواهد وحتی اراده آن را ندارد که تمام مشکلات را حل کند و نه هم منابع کافی را برای این کار در دست دارد.

XS
SM
MD
LG