لینک های دسترسی

واشنگتن پست: 'واگذاری یک پسته سرحدی به افغان ها'


واشنگتن پست: 'واگذاری یک پسته سرحدی به افغان ها'

روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای با عنوان "واگذاری یک پسته سرحدی به افغانها" نوشته است به روز پنجشنبه آخرین عساکر امریکایی که در پسته سرحدی "وزه خاوه" در ولایت پکتیکا و هم مرز با وزیرستان شمالی پاکستان است، خارج شده و این پسته را به ۲۵۰ پولیس افغان واگذار نمودند.

روزنامه واشنگتن پست حاکی است واگذاری این پسته، بخشی از روند انتقال امتحانی در یکی از پر آشوب ترین ولایات افغانستان میباشد تا دیده شود که آیا نیروهای امنیتی افغان برای مقابله با طالبان آماده میباشند و یا خیر!

به نوشته روزنامه تصمیم خارج شدن از "وزه خاوه" که بزرگترین پستۀ تسلیم شده به قوای افغان تا به حال میباشد، نمایانگر اقدامات بعدی است که انتظار میرود با خروج ۳۳ هزار عسکر امریکایی از افغانستان تا سال ۲۰۱۴ میلادی، یکی پی دیگر اتخاذ گردد که البته به گفته قوماندانان ارشد امریکایی تصامیم دشوار میباشد.

روزنامه واشنگتن پست حاکی است باوجودی که ساحات جنوبی ولایت پکتیکا به تناسب دیگر ساحات این ولایت آرام تر است ولی با خروج قوای امریکایی انتظار میرود که طالبان برای آزمایش قوت پولیس افغان، حملات شدیدی را علیه این پسته طرح ریزی نمایند. به نوشته روزنامه اما عساکر امریکایی که این واحد پولیس سرحدی را تعلیم داده اند مطمئن هستند که آنان قابلیت کافی را برای دفع چنین حملات دارند.

واشنگتن پست نوشته است محب الله صمیم، والی پکتیکا هم در این مورد خوشبین بوده و میگوید این اقدام، گام عمده ای در جنگ علیه دهشت افگنی میباشد.

روزنامه واشنگتن پست در ختم مقاله نوشته است تصامیم برای انتقال مسؤولیت ها در چند مرحله آغاز شده است که در مراحل نخست مناطق مصؤون تر به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد و تدریجاً باید برای انتقال مسؤولیت ها در مناطقی که امنیت وجود ندارد، تصمیم اتخاذ گردد.

XS
SM
MD
LG