لینک های دسترسی

واشنگتن پُست: تنشج در سرحد افغانستان و پاکستان


واشنگتن پُست: تنشج در سرحد افغانستان و پاکستان

جاش پورتلو نویسنده مقاله روزنامه واشنگتن پست درمورد رد و بدل شدن گلوله بین قوای امریکایی و پاکستانی در مناطق سرحدی نوشته است که موضوع دخالت و حمایت پاکستان از شورشیان تا هنوز به مثابۀ آزمونی برای ایالات متحده باقی مانده است.

نویسنده ابراز عقیده کرده است که به هر اندازه جنگ در افغانستان طول بکشد، به همان اندازه شک و بدگمانی از حمایت پاکستان از طالبان افزایش می یابد.

با تذکر از ورود اتهام از جانب کابل و اسلام آباد بر یک دیگر، نویسنده در مطلب از عساکر امریکایی مستقر در پکتیا نوشته است که آنها پاکستان را نسبت به راه حل، به حیث یک مانع می بینند.

ادعا های هلاکت عساکر امریکایی از یک طرف و دریافت میلیارد ها دالر کمک از جانب دیگر دو موضوع حساسی است که عساکر نمی خواهند روی آن اصلاً بحث کنند.

XS
SM
MD
LG