لینک های دسترسی

واشنگتن پست: طالبان طی سال گذشته شکست سختی در سنگرهای سابق شان در جنوب و جنوب غرب افغانستان خورده است

  • محمد احمدی - واشنگتن

واشنگتن پست: طالبان طی سال گذشته شکست سختی در سنگرهای سابق شان در جنوب و جنوب غرب افغانستان خورده است

روزنامه واشنگتن پست در شماره روز دوشنبه خویش مطلبی به قلم سایمون گس، نماینده ارشد ملکی ناتو درافغانستان را به نشر سپرده است.

سایمون گس در مطلبش درمورد شکست طالبان و ناتوانی آن گروه در تجدید قوای شان نوشته است. به نوشته او طالبان طی سال گذشته شکست سختی در سنگرهای سابق شان در جنوب و جنوب غرب افغانستان خورده است. به نوشته این دیپلمات بریتانیایی روحیه طالبان تضعیف شده و تجدید قوا، تامین مالی وسلاح برای آن گروه دشوار شده است.

مطلب واشنگتن پست حاکی است کمپین جنگی را که در تابستان امسال ازآن آنها لاف می زدند، یک شکست بوده است. نویسنده مقاله براین باور است که شکست آنها به خاطر اعزام قوا توسط ایالات متحده وسایر کشورهای ناتو وشرکای بین المللی است که امکانات نظامی را برای جنگ علیه شورشگرایی و شکست دادن آن تامین کرد.

سایمون گس در مطلب خود می نویسد که همه آنچه انجام شده، البته،که به معنی آن است که ما کامیاب شده ایم. تصویر شرق افغانستان، جایی که ما سعی کمتری آنجا به خرچ دادیم، کمتر قاطعانه است. او ادامه می دهد که کار زیادی برای ما و شرکای افغان مان باقی است.

مطلب واشنگتن پست متذکر می شود که نباید اشتباه کرد. نویسنده معتقد است قوماندانان طالبان درکویته و پشاور نگرانی زیادی دارند. هیچ کسی نباید فکر کند که آنها پیروز می شوند یا می توانند توقع پیروزی را داشته باشند. به اعتقاد سایمون گس، مردم افغانستان خواستار برگشت آنها نیستند.

نویسنده مطلب واشنگتن پست به یک نظرپرسی عامه اخیر، که توسط بنیاد آسیا انجام شد، اشاره می کند که پی برده است شمار افغان هایی که همنوایی با شورشیان ندارند از 36 درصد سال 2009 به 64 درصد درسال 2011 رسیده است.

سایمون گس براین باور است که قسمت اعظم کاهش حمایت از طالبان در افغانستان به دلیل آن است که طالبان از یاس و ناامیدی به حملات بم کنارجاده وحملات انتحاری مبادرت می ورزند که افغان های بیگناه را به قتل می رسانند.

نویسنده در ادامه مطلبش می نویسد که افغانستان بعد ازسال 2014 هنوز هم به طور ناچار کشوری فقیر خواهد بود که تلاش می ورزد از سی سال جنگ نجات یابد. جنگی که نهاد ها و زیربناهای آن را ویران کرده است.

مطلب واشنگتن پست می نویسد خبرخوش این است که افغانستان منابع عظیم معدنی مثل نفت، گاز، مس، آهن وذخایر زمینی دارد. به نوشته نویسنده این ذخایر معدنی درحال حاضر به حکومت افغانستان اجازه می دهد که بودجه لازم خویش را تامین کند.

XS
SM
MD
LG