لینک های دسترسی

کریستین ساینس مانیتور: "تحریم کنفرانس بن درمورد افغانستان توسط پاکستان بعد ازحملات هوایی ناتو"

  • محمد احمدی - واشنگتن

کریستین ساینس مانیتور: "تحریم کنفرانس بن درمورد افغانستان توسط پاکستان بعد ازحملات هوایی ناتو"

روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره روز سه شنبه خود مطلبی نوشته است در خصوص "تحریم کنفرانس بن درمورد افغانستان توسط پاکستان بعد ازحملات هوایی ناتو".

به نوشته روزنامه عدم اشتراک پاکستان در اجلاس بن حایز اهمیت زیاد است. به نوشته روزنامه، پاکستان بر گروه های شورشی نفوذ دارد که در افغانستان در مخالفت با دولت و نیروهای بین المللی میجنگند.

به نوشته روزنامه نگرانی عمده این است که پاکستان منافع خویش را درعوض منافع بین المللی درافغانستان دنبال خواهد کرد، که این امر شاید به ایالات متحده ومتحدین آن درمنطقه صدمه برساند.

کریستین ساینس مانیتور از خبرگزاری اسوشیتیدپرس نقل قول کرده نوشته است که "پاکستان شاید به این خاطر مهمترین کشور منطقه باشد که گروه های طالبان افغان در آنجا نفوذ دارند."

روزنامه نویسد، حمله هوایی ناتو به تاریخ ۲۶ نوامبر، درنوع خود، ممکن برای بدتر شدن روابط ایالات متحده و پاکستان کافی نباشد. اما این کشور حمله از قبل اعلان ناشده امریکا بر اسامه بن لادن در پاکستان واتهامات نقش استخباراتی پاکستان با تندروان را دنبال میکند. روزنامه به نقل از آسوشیتدپرس می نویسد همکاری بین دوکشور درمنطقه سرحدی به تازه گی رو به بهبود بود.

کریستین ساینس مانیتور می نویسد که روزنامه نیوز انترنشنال پاکستان گزارش داده است که جنرال امریکایی، مارتین دیمپسی درمورد روابط ایالات متحده و پاکستان گفته است که یقینا این ارتباط مثل جاده پر فراز ونشیبی بوده است.

روزنامه بار دیگر از قول خبرگزاری اسوشیتدپرس نوشته است که برطبق یک گزارش ابتدایی ایالات متحده، قوای ناتو با حملات بر پسته های سرحدی توسط طالبان اغوا شده بود.

به نوشته کریستین ساینس مانیتور به نظر می رسد یک گزمه مشترک ایالات متحده و افغان تحت حمله طالبان قرار گرفت که آن صبح درحالی که تندروان را درمنطقه سرحدی تعقیب می کردند، آن گزمه پسته های سرحدی پاکستان را با پناهگاههای طالبان اشتباه گرفتند.

به نوشته مطلب این روزنامه مامورین ایالات متحده می گویند گزارش های دال بر آن است که طالبان ممکن به طورعمدی تلاش کردند تا تبادله آتش اسلحه سرحدی را دامن بزنند که بر شراکت شکننده بین قوای ایالات متحده و عساکر پاکستانی در سرحدی که به درستی مشخص نشده، تاثیر خواهد گذاشت.

XS
SM
MD
LG