لینک های دسترسی

واشنگتن پست از قول رایان کراکر: تشنج فرقوی درافغانستان امکان ندارد


واشنگتن پست از قول رایان کراکر: تشنج فرقوی درافغانستان امکان ندارد

ریان کراکر، سفیر ایالات متحده درافغانستان که در کابل سخن می گفت به خبرنگاران گفته است که شواهدې را نمی بیند که دال برین باشد که تشنج فرقوی درین کشوربوجود اید. او گفته است که تا اکنون امریکا شواهدی را بدست نیاورده است که بتواند ازروی ان انگیزه واقعی حمله روزعاشور را درکابل دریابد.

روزنامه ازقول کراکر می نویسد که او شک دارد که حرفهای گروه دهشت افگن مستقر در پاکستان را باور کند که شاخه افغانستان این گروه مرتکب این عمل شده باشد. او گفته است افغانها ازین مدرک نگرانی دارند که این واقعه درکشور جنگ زده شان دامن نفاق را بین فرقه های مذهبی دامن زند.

واشنگتن پست از قول کراکر نوسته است که به خبرنگاران گفته است او شک دارد که این تشنج میان مردم درافغانستان موجود باشد و نه هم امکان ان درین کشور وجود دارد.

روزنامه می نویسد که در انفجار روزعاشورا درشهر کابل تعداد زیادی ازافغانهای شیعه جان دادند و اکثریت افغانها درین انفجار طورمعمول پاکستان را دخیل می دانند.

واشنگتن پست از قول محمد محقق، یکی از رهبران اهل تشیع افغانستان نوشته است که گفته است هرگاه چنین حملات بیشتر هم شوند بازهم نمی توانند اتفاق مردم افغانستان را برهم بزنند و دربین مردم مشکل خلق کنند.

XS
SM
MD
LG