لینک های دسترسی

Breaking News

گلف نیوز از قول جان الن: کشش و جاذبه طالبان در افغانستان فروکش کرده و آنها در نزد مردم اعتبار خود را از دست می دهند


گلف نیوز از قول جان الن: کشش و جاذبه طالبان در افغانستان فروکش کرده و آنها در نزد مردم اعتبار خود را از دست می دهند

گلف نیوز درشماره امروز(سه شنبه) از قول جنرال جان الن قوماندان نیروهای امریکا و ناتو درافغانستان می نویسد که می گوید کشش و جاذبه طالبان درافغانستان فروکش کرده و آنها درنزد مردم اعتبارخویش را ازدست می دهند.

به نوشته نشریه او در برابر خبرنگاران درحالیکه زیاد مطمئن معلوم می شد سخن می گفت. نامبرده درجلسه ناتو در دوبی شرکت ورزیده است.

گلف نیوزمی نویسد که جان الن این مطلب را نمی پذیرد که ناتو درجنگ افغانستان مغشوش می باشد زیرا ازیک طرف دم از مصالحه ملی درافغانستان می زند و از جانب دیگر سعی دارد فشار را بالای مخالفین دولت بیشتر سازد. او در برابر این سوال گفته است که تکتیک ناتو در قبال افغانستان روشن است.

نشریه می نویسد آنها بالای مخالفین دولت انقدر فشار خویش را حفظ می کنند تا ایشان درساحه نظامی کدام پیشرفتی حاصل نکنند. او گفته است که درعین حال ناتو می خواهد نیروهای مسلح افغانستان قابلیت گرفتن مسئولیت امنیت را بدست بیاورند.

گلف نیوز ازقول جان الن علاوه می کند که دربین سالهای ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧ سهو شد تا در برابر طالبان ازقوه کافی کارگرفته نشد و آنها توانستند دوباره عملیات شان را از سر گیرند.

نشریه می نویسد که جنرال الن به خبرنگاران گفته است که ناتو دو پروسه موازی را درافغانستان به پیش می برد.

ناتو ازاقدام مصالحه ملی با انعده ازرهبران طالبان که تشدد را نکوهش کنند طرفداری می نماید.

این اشخاص دربرابر ان امتیازاتی را بدست می آورند. اوگفته است تا حال درحدود سه هزار طالب مسلح به پروسه صلح پیوسته اند و حکومت هم در تحت پروگرام ادغام با انها کمک کرده است. حکومت برای آنها کورس ها خاص شغل یابی را دایرمی کند.

اوگفته است که ممکن شمار کسانی که ازجنگ دست کشیده باشند زیاد باشند زیرا آنها نمی خواستند بعد ازدست کشیدن ازجنگ مستقیما به خانه های خویش برگشت کرده باشند.

گلف نیوز می نویسد که جان الن گفته است تحقیقات درقضیه کشته شده افراد نظامی پاکستان جریان دارد و نتایج ان با حکومت پاکستان درمیان گزاشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG