لینک های دسترسی

واشنگتن پست: تردید امریکایی ها نسبت به شراکت با افغان ها


واشنگتن پست: تردید امریکایی ها نسبت به شراکت با افغان ها

"به تعقیب مظاهرات خشونتبار در پیوند به بی حرمتی به نسخه های قرآن در پایگاه بگرام، اکنون امریکایی ها در مورد مشارکت با افغان دچار تردید گردیده اند." روزنامه واشنگتن پست درشماره ٢٦ فبروری خویش مطلبی را دراین باره به نشر رسانیده است.

روزنامه می نویسد که به تعقیب وقایع یک هفته گذشته، تشنج میان افغان ها و امریکایی ها بالاگرفته و طوریکه دیده می شود این تشنج نقاط ضعفی را... برملا می سازد که در استراتیژی امریکا برای ختم جنگ درافغانستان به پیش گرفته شده است.

واشنگتن پست به ادامه مطلب می نویسد که در این اواخر امریکا روی استراتیژی کار می کند که به اساس آن مشاورین امریکایی با افغان ها یک جا زندگی و با آنها یک جا کار کنند، و آنها جای قطعات عادی جنگی را در این کشور بگیرند.

روزنامه می نویسد که کشته شدن دوتن ازافسران امریکایی در وزارت داخله افغانستان که گفته می شود یک فرد امنیتی مسئول آن دانسته شده است، و به تعقیب آن فراخواندن مشاورین از وزارتهای کلیدی این شک و شبه را تقویت بخشیده است که آیا می شود بالای افراد قوتهای امنیتی افغان اعتماد شود و انها بتوانند شرایط محفوظی را برای مشارکت مشاورین امریکایی و غربی فراهم کنند.

به نوشته روزنامه وجود این شک و تردید خیلی زیاد مهلک می باشد چنانچه به این ارتباط مارک جیکوبسن مامور اسبق ملکی ناتو گفته است: "هرگاه اعتماد متقابله، اهلیت و اراده ازدست رود، درین صورت همه چیز به فرجام خویش نزدیک میشود."

روزنامه می نویسد که رئیس جمهور حامد کرزی درابتدا از وقوع این حادثه زیاد خشمگین بود ولی حالا ازهمه می خواهد تا از تشدد دست بکشند. همچنان وی خروج مشاورین را از وزارتها قابل توجیه می داند.

XS
SM
MD
LG