لینک های دسترسی

Breaking News

فایننشل تایمز : "غرب افغانستان را باخته است"


روزنامه فایننشل تایمز در شماره دیروزی خود در مطلبی تحت عنوان "غرب افغانستان را باخته است" می نگارد که پنج سال قبل امریکائیان از صحبت با طالبان ابا می ورزیدند، اما اکنون طالبان از مذاکره با امریکائیان سرپیچی می نمایند.

به عقیدۀ نویسنده، این امر نشان دهندۀ تغییر در توازن قدرت در افغانستان می باشد. روزنامه می نویسد که مداخله غرب در افغانستان ناکام شده است. در حالیکه ناتو برای خروج از افغانستان در سال ۲۰۱۴ آمادگی می گیرد، فقط سوال میزان یا پیمانه شکست غرب در آنکشور باقی می ماند.

نویسنده این مقاله فایننشل تایمز نوشته است با وجودی که حضور القاعده در افغانستان باعث مداخله نظامی ناتو در افغانستان گردید، موجودیت طالبان در افغانستان بعد دیگری برای جنگ در آنکشور داد.

فایننشل تایمز حاکی است که اهداف ناتو در حال حاضر در افغانستان محدود است و کاملا در مورد امنیت است. ناتو می گوید افغانستان هیچگاه نباید بار دیگر به پناه هگاه مصون دهشت افگنان مبدل گردد.

XS
SM
MD
LG