لینک های دسترسی

گزارش روزنامۀ امریکائی در مورد فساد اداری در افغانستان


گزارش روزنامۀ امریکائی در مورد فساد اداری در افغانستان

یک گزارش حساس یک روزنامۀ ایالات متحده مشعر است که قوماندان نظامی ایالات متحده در افغانستان ستراتیژئی را انکشاف میدهد که از یک مقدار محدود فساد چشم پوشی کرده، ولی سؤ استفاده ها به پیمانۀ وسیع را هدف قرار میدهد.

روزنامۀ واشنگتن پوست از یک مقام ارشد وزارت دفاع که نامش را ذکر نکرده است نقل نموده که به عقیدۀ این مامور تهدیدی که ثبات را در افغانستان تحت فشار قرار داده است، شورشگرائی طالبان است، نه فساد.

روزنامه افزوده است که مقامات به این نتیجه رسیده اند که مساعی ریشه کن ساختن فساد باعث ایجاد هرج و مرج خواهد شد که در نتیجه خلای قدرت به میان آمده و طالبان از آن سود خواهند جست.

قانون گذاران ایالات متحده از ارسال تقریباً ۴ میلیارد کمک غیر نظامی برای افغانستان، نظر به نگرانی های فساد، مانع شده اند.

XS
SM
MD
LG