لینک های دسترسی

Breaking News

نظامی گنجوی و مناقشه ایران و آذربایجان


نظامی گنجوی به زبان فارسی شعر میسرود
ایران از جمهوری آذریایجان بدلیل از بین بردن کاشی های تاریخی با نوشته های فارسی در آرامگاه نظامی گنجوی، به سازمان آموزشی، فرهنگی و ساینسی سازمان ملل متحد (یونیسکو) شکایت کرده است.

محمد علی نجفی معاون، مدیر سازمان میراث فرهنگی ایران به مدیرکل یونیسکو نوشته است "آذربایجان سالها سیاست مخدوش کردن شواهد درباره حضور ایران در آن منطقه را دنبال کرده است، و حالا بر آن است تاریخ ادبیات و شاعران برجسته ایران را تحریف کند. خراب کردن سنگ نبشته های فارسی مزار نظامی گنجوی، جدید ترین نمونه این سیاست است."

مقام ها آذربایجانی تا حال به این شکایت رسمی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان نداده اند اما در گذشته گفته بودند که نظامی گنجوی شاعر آذربایجانی بود و هیچ رابطه یی با جمهوری اسلامی ایران ندارد.

جمال‌ الدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی مشهور به نظامی گنجوی در سال۱۱۳۰ میلادی در شهر گنج آذربایجان تولد یافت و در سال ۱۲۰۹ میلادی وفات کرد. آرامگاه او در زادگاهش است.


بنیاد هیدار علییوف که توسط نخست بانوی آذربایجان مهربان علییوف اداره می شود، در سال ۲۰۱۲ برای اعمار بنای یادبود نظامی گنجوی در ایتالیا ۱۱۰ هزار یورو به شهرداری روم پرداخت.

مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، اسکندرنامه، لیلی و مجنون، اقبالنامه و هفت پیکر از جمله آثار مشهور نظامی گنجوی است.
XS
SM
MD
LG