لینک های دسترسی

Breaking News

عبادت مسیحیان و مسلمانان زیر یک سقف


عبادت مسیحیان و مسلمانان زیر یک سقف

در یک قریه کوچک در جنوب نایجر شصت سال است مسلمانان و مسیحیان در زیر یک سقف عبادت می کنند. این محله بنین انکانی نام دارد و اکثر باشندگان آن مسلمان استند ولی گوشه یی از مسجد خود را با مسیحیان شریک کرده اند.

الحاجی عمرو اوسی، یکی از باشندگان این محله به صدای امریکا گفت که "خیلی جالب است، مسجد و کلیسا هردو در یک مکان قرارد دارد و پیروان هردو مذهب به طریق خود و در صلح و آرامش عبادت می می کنند و هیچ گونه خصومتی بین آنها وجود ندارد.

آدم پلاجی ماریوس، یکی از زنان مسیحی این محله به صدای امریکا می گوید که "همدیگر پذیری میان آنها بر اساس احترام متقابل استوار است."

مسلمانان این محله قسمتی از مسجد را به مسیحیان اختصاص داده اند و پیروان هردو مذهب در پهلوی هم به عبادت می پردازند. مردم این محله بدون کدام تبعیض در جریان جشن های مذهبی یکدیگر را دعوت کرده و از همدیگر پذیرایی می کنند.

با آنهم گاه گاهی آرامش موجود در این محله برهم می خورد. در ٢٠١١ وقتی سعی شد تا بنای مشترک آنجا بازسازی شود، شماری از جوانان مسلمان تلاش کردند محل عبادت مسیحیان را تخریب کنند، ولی مسلمانان به ویژه مالام محمدو، امام مسجد مسلمانان به کمک همسایه های مسیحی خود شتافتند و از خشونت احتمالی جلوگیری کردند.

امام مالام محمدو به صدای امریکا گفت که "در میان جوانان مسلمان سوی تفاهمی به میان آمده بود. چنین وضع برای ما قابل تحمل نیست، زیرا محله ما به صلح و آرامش مشهور است و منازعه بین ما همیشه از راهی مفاهمه و مدارا حل شده است و همین موضوع سبب شده تا در این مدت طولانی در کنار هم زندگی کنیم".

سیاستمداران محلی و رهبران مذهبی با حفظ همدیگر پذیری در بنین انکانی تلاش می کنند این محله برای تمام افریقا یک مثال باشد.

ابرو گالادمیرا، یکی از مقامات محلی می گوید که "صلح موجود در اینجا را می ستایم، زیرا در سایر نقاط افریقا نزدیکی مسجد و کلیسا به ندرت دیده می شود و همدیگر پذیری و صلح در بنین انکانی مثال خوب برای ملت ما و تمام افریقا است".

XS
SM
MD
LG