لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید فرانسه به طرح همه جانبه برای مبارزه با بوکوحرام


در اجلاس مشترک در پاریس که میزبانی آنرا آقای هولاند به عهده داشت، رهبران افریقایی بر مشارکت استخباراتی و هماهنگی تلاش های نظارتی در ساحۀ یی توافق کردند، که بوکوحرام ماه گذشته از آنجا، دختران مکتب را اختطاف کرده بودند.

آقای هولاند گفت "زمانی که بیش را از ۲۰۰ دختر جوان در وضعیت بربری اسیر گرفته می شوند و ذهنیتی نیز وجود داشته باشد که آنان برای بردگی فروخته میشوند، پس برای هیچ سوالی جا باقی نمیماند، باید اقدام صورت گیرد. و این همه در روز های آیندۀ تحقق خواهد یافت."

مقامات نایجریایی می گویند که هنوز هم ۲۷۶ دختر مفقود است.

پال بیا، رئیس جمهور کامرون، یکی از همسایه های نایجریا، گفت که این یک مشکل مشترک است.

پال بیا گفت "معضل بوکوحرام بیش از فقط مشکل نایجریا نبوده بلکه به یک مشکل منطقوی مبدل شده است. پس ما اینجا آمده ایم تا در مقابل بوکوحرام اعلان جنگ کنیم، ما آنرا تعقیب خواهیم کرد و این دهشت افگنان را شکست خواهیم داد."

در همین حال، گودلاک جاناتان، رئیس جمهور نایجریا گفت که هر چه باشد باید دختران اختطاف شده برگشتانده شوند.

گودلاک جاناتان گفت "ما کاملاً متعهد استم تا اطمینان دهیم که این دختر ها در هر کجایی که باشند، یافت شوند و با خانواده هایشان بپیوندند. ما هر انچه در توان داریم انجام خواهیم داد. در حال حاضر نایجریا در این بخش کشور 20 هزار عسکر دارد، جائیکه این دهشت افگنان موجود اند."

حکومت نایجریا هدف شمار زیادی انتقادات قرار گرفته است و دلیل آن ناکامی در برگشتاندن دختران اختطاف شده است.

اوبیاگلی ایزا کوویسلی، عضو جنبش – دختران ما را برگردان – میگوید که باید با نایجریا کمک صورت گیرد.

کوویسلی گفت "کشور ما بیش از این نمیتواند به تنهایی به این مشکل رسیدگی کند. از نقطه نظر استخبارات، و متخصصین، و افرادی که در خط مقدم حضور دارند، نیروهای ضربی که میتوانند جلو تهدیدات این دهشت افگنان را بگیرند."

رهبران افریقایی همچنان توافق کردند که از ملل متحد خواستار تعزیرات علیه رهبران بوکوحرام شوند.

گزارش: صدای امریکا
ترجمه: محمد هاشم حبیب زاده
XS
SM
MD
LG