لینک های دسترسی

مراسم تدفین رهبر جنبش ضد اپارتاید


رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی امروز به خاک سپرده شد
نلسن مندیلا پس از ده روز مراسم یاد بود در هدیره خانوادگی اش در قریه کونو به خاک سپرده شد.

چندین هزار مهمان امروز یکشنبه به منظور شرکت در مراسم تشییع جنازه رهبر ضد اپارتاید در یک خیمه بزرگ در محوطه منزل نلسن ماندیلا جمع شده بودند. در میان شخصیت های سرشناس شاهزاده چارلز از انگلستان و اپرا وینفری یک شخصیت با نفوذ برنامه های تلویزیون وسینمای امریکا شرکت ورزیده بودند.

امروز قبل از مراسم به خاک سپردن نلسن مندیلا پولیس جاده ها را مسدود ساخته و تدابیر شدید امنیتی را در اطراف قریه کونو، محلیکه مندیلا دوران کودکی اش را در ان سپری کرده بود، اتخا‏ذ نموده است.

یک عده از باشندگان کونو مراسم تشییع جنازه رهبر فقید شانرا در پرده بزرگ تلویزیون تماشا میکردند. یکی از باشندگان قریه از عدم اشتراک در مراسم تدفین اظهار تاسف می کند" احساس خوشی نمیکنم زیرا در مراسم تدفین مندیلا شرکت نمی توانم. اما قبول میکنم بخاطریکه این همه را عمیقاً در قلب خود حس میکنم. "

در جمع هزاران شرکت کننده در مراسم تدفین مندیلا رهبران ملی و سایر مقامات بلند رتبه شرکت ورزیده بودند. ندبا مندیلا نواسه نلسن مندیلا گفت پدرکلانش همواره برای بهبود وضع زندگی مردم تلاش می کرد" بخاطر مندیلا جهان به افریقای جنوبی چشم دوخت و به سرکوبی شدید و سازمان یافته سیاهپوستان در افریقای جنوبی توجه کرد."

جیکب زوما، رئیس جمهور افریقای جنوبی، در مراسم تدفین رهبر ضد اپارتاید سخنرانی کرد و شرکت کنندگان را در سرودن اهنگ مشهور ضد اپاتاید رهبری میکرد که اکثر شرکت کنندگان را به گریه واداشت" این پایان یک سفر فوق العاده بود که 95 سال پیش آغاز شد. این پایان 95 سال با شکوه مبارز راه ازادی و خدمتکار فروتن مردم آفریقای جنوبی است."

در مراسم امروز گراسا مچل و وینی مدگزیلا مندیلا، بیوه های اقای ماندیلا ملبس به لباس سیاه در دو طرف جیکب زوما، رئیس جمهور افریقای جنوبی، نشسته بودند. پس از مراسم ارج گزاری، یک گروه کوچک در مراسم تدفین اقای مندیلا شرکت کردند.
XS
SM
MD
LG