لینک های دسترسی

Breaking News

احیأی روابط افغانستان با امریکا 'نا ممکن نه، ولی بسیار مشکل' است


احیأی روابط افغانستان با امریکا 'نا ممکن نه، ولی بسیار مشکل' است

قرار است مارک گراسمن، فرستادۀ جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در آغاز مأموریت خود به چندین کشور، بشمول افغانستان سفر نماید تا مساعی امور افغانستان و پاکستان را با رهبران آن ممالک و سایر شرکای ایالات متحده هماهنگ نماید. نوا کوبرن، یکی از متخصصین امور افغانستان در انستیتوت صلح ایالات متحده مأموریت فرستادۀ جدید را پُر از دشواری ها عنوان کرد.

با در نظرداشت کشیدگی ها در روابط کابل و واشنگتن در نتیجۀ تفاوت پالیسی و ثلیقۀ کاری مأمورین افغانستان و ایالات متحده در پرتو افشا گری های ویکیلیکس که سفیر امریکا را در کابل همراه با ریچارد هولبروک فقید در موقف مشکل قرار داده بود، نوا کوبرن میگوید ایجاد فضای درست کاری برای گراسمن ساده نیست.

وی افزود "این امر که او کار خود را با سفر به چندین کشور دیگر آغاز میکند، نشان دهندۀ حقیقتی است که در سطح بین المللی توافق عمومی در مورد آیندۀ افغانستان وجود ندارد."

آقای کوبرن در مورد نقش پاکستان غرض تحکیم ثبات در افغانستان میگوید، ریچارد هولبروک فقید بدین معتقد بود که برای حل مشکل افغانستان نقش پاکستان حیاتی میباشد. او علاوه نمود، با درک این موضوع، آقای گراسمن باید تمرکز کاری خود را به عادی سازی روابط میان اسلام آباد و واشنگتن نیز معطوف سازد.

ریچارد هولبروک علاوه بر اینکه تجربۀ فوق العاده در دپلوماسی، عقد معاهدات مشکل و بحث برانگیز و حتی تأریخ ساز داشت، در حلقات سیاسی بحیث به اصطلاح "بلدوزری" دیده میشد که تشخص مصرانۀ غرض رسیدن به هدف خود داشت. اما نوا میگوید توقعات جامعۀ جهانی، مأمورین کابل و دیگران از فرستادۀ جدید آنقدر بلند نیست.

کوبرن علاوه کرد که "نمایندۀ خاص جدید شهرت آقای هولبروک را ندارد که فکر میکنم برای وی مشکلاتی را ایجاد نماید. ولی امکان این هم میرود که جدید بودن چهرۀ وی و تفاوت کاری با آقای هولبروک زمینه را مساعد سازد تا امور از سر گرفته شده، به طریق مؤثر تری به پیش رود."

نتیجه گیری این کارشناس امور افغانستان چنین است که احیأی روابط میان ایالات متحده با افغانستان و پاکستان نا ممکن نه، بلکه بسیار مشکل میباشد.

در نهایت نوا کوبرن از انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید آقای گراسمن علاوه از برداشت درست از اوضاع و تشخصات سیاسی و نظامی پاکستان، باید درک نماید که امنیت و عدم موجودیت آن در افغانستان تنها منحصر به افغانستان نبوده، بلکه موضوع منطقوی و جهانی میباشد.

XS
SM
MD
LG