لینک های دسترسی

Breaking News

تقلبی خواندن راکت های کوریای شمالی از سوی کارشناسان آلمانی


دو کارشناس آلمانی ادعا کرده است که کوریای شمالی در رسم گذشت نظامی اش در ماه اپریل ،راکت های تقلبی قاره پیما را به جهان نمایش داد.

مارکوس شیلر و روبرت شماخر از نهاد تکنالوژی شماکر آلمان، با نشر نامه یی به عنوان: "یک نمایش سگ و اسپک" گفته اند، شش راکت قاره پیمایی که به تاریخ پانزدهم اپریل در رژۀ نظامی کوریای شمالی به نمایش آورده شد، کاردستی های تقلبی یی بیش نبوده است.

درین نامه آمده است که این راکت ها، حاوی مخلوطی از مواد سوخت مایع و جامد خوانده شده حالانکه این دو نوع مواد سوخت هیچگاهی نمیتواند در یک راکت به کار رود. بر علاوه، پوشش های لرزان راکت ها نشان میداد که آنها نهایت باریک بوده و تاب فیر شدن را ندارد. دو کارشناس آلمانی، دلیل سوم شان را این گفته اند که راکت ها از نظر شکل، اندکی از هم متفاوت بودند که نباید چنین باشد و بر علاوه، با دستگاه فیر آن که بر آن حمل میشدند، نیز برابری نداشتند.

شیلر و شماکر میگویند، هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کوریای شمالی واقعاً راکت های بالستکی قاره پیما را در اختیار داشته باشد.

XS
SM
MD
LG