لینک های دسترسی

Breaking News

نورستانی ها در ننگرهار اعتراض کردند


اعتراض کنندگان گفتند تظاهرات در نورستان از پوشش رسانه ها باز می ماند

حدود سه صد باشنده ولایت نورستان روز چهار شنبه در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان سرپرست ولایت نورستان را به سوء مدیت متهم نموده خواستار تعیین والی جدید شدند.

آنها همچنان از نبود اشتغال، خدمات و امنیت در ولایت شان شکایت داشتند.

محمد شامی، سخنگوی والی نورستان اما تظاهرات باشندگان این ولایت ترا سیاسی خواند. آقای شامی به صدای امریکا گفت که اعتراض کنندگان در نورستان زندگی نمی کنند و از حقایق این ولایت به درستی آگاه نیستند.

اعتراض کنندگان گفتند از آنجا که در ولایت نورستان رسانه ها فعال نیست، برای رسانیدن آواز شان به حکومت مرکزی به ولایت همجوار ننگرهار آمدند.

نورستان یکی از ولایات دوردست و بیشتر منزوی محسوب می شود که کمتر پروژه های انکشافی در آن اجرا شده است. با آن که بیشتر از یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، حکومت محلی نورستان از سوی والی سرپرست اداره می شود.

XS
SM
MD
LG