لینک های دسترسی

هوشدار کوریای شمالی به جهانیان


هوشدار کوریای شمالی به جهانیان

کوریای شمالی روز جمعه، به کوریای جنوبی و بقیۀ جهان هوشدار داد که تحت قیادت کیم جونگ ان، رهبر تازۀ کوریای شمالی، در مشئ آن کشور هیچ تغییری رونما نخواهد شد.

یک روز پس از آن که عزای رسمی مرگ کیم جونگ ایل رهبر سابق کوریای شمالی خاتمه یافت، مقامات آن کشور پیام شدید اللحنی را خطاب به کسانی که در آن "سیاستمداران احمق سراسر جهان" خطاب شده اند، ارسال داشت.

این پیام عبوس، از سوی رسانه های دولتی کوریای شمالی اعلام گردیده و در آن گفته شد که به دنبال مرگ کیم جونگ ایل، مردم آن کشور متحدانه به دور رهبر جدید شان، کیم جونگ ان جمع شده اند.

سخنگوی وزارت أمور اتحاد کوریای جنوبی گفته است که تحرک در کوریا فزونی می یابد و آنها در سال آینده متوجه هرنوع تغییر در مشئ کوریای شمالی و استفاده از آن برای بهبود روابط خواهند بود.

XS
SM
MD
LG