لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش تند پیونگیانگ به کنفرانس دیدبان حقوق بشر


یک کنفرانس در مورد سابقۀ حقوق بشر کوریای شمالی که از طرف یک سازمان غیرانتفاعی بروز سه شنبه در واشنگتن برگزار می گردد، انتقاد شدید این کشور را برانگیخته است و تهدید کرده است که در برابر این تحریکات خصمانه پاسخ مناسب خواهد داد.

این کنفرانس بخشی از پلان وسیع آن سازمان حقوق بشری است تا فشار روی کوریای شمالی برای رفع سیستم ظالمانه زندانیان سیاسی افزایش یابد.

درحالی که مساعی برای تعقیب قانونی رهبران کوریای شمالی به خاطر جرائم برضد بشریت در محکمه بین المللی جرائم متوقف گردیده است، اما بحث روی این مسئله هنوز از بین نرفته است.

فل رابرتسن از سازمان مستقل دیده بان حقوق بشر می گوید آنها پلان‌های وسیعی دارند تا از راه های مختلف پیونگ یانگ را به خاطر تخطی از حقوق بشر شرمسار سازند، حتی اگر متحدان کوریای شمالی در شورای امنیت ملل متحد جلو اقدامات تعقیبی علیه این کشور را مانع شوند.

رابرتسن گفت "البته که دلیل آن، این موضوع خواهد بود، زیرا چین و روسیه هنوز در آنجا وجود دارند، آنها از حق ویتو برخوردار اند، ازین سبب ما باید از شیوه های غیرمعمول حسابدهدهی استفاده کنیم."

فشار بر کوریای شمالی وقتی افزایش یافت که ملل متحد سال گذشته گزارشی را منتشر کرده و شبکه زندانیان سیاسی در کوریای شمالی و برخوردهای سختگیرانه به شمول کشتار، برده سازی و شکنجه را مستند ساخت.

در حالیکه شورای امنیت در مورد تعقیب قانونی کوریای شمالی رای گیری نکرد، اما در دسمبر گذشته این موضوع را در اجندای اجلاس خویش شامل ساخت.

پیونگیانگ در اجندای ملل متحد

طرفداران حقوق بشر می گویند این رای گیری درمورد دادرسی یک کامیابی عمده محسوب می شود زیرا اکنون در اجندای شورای امنیت داخل شده است و روی این موضوع هر وقت خواسته باشند، بحث صورت گرفته می تواند.

در این هفته در واشنگتن، مرکز ستراتیژیک و مطالعات بین المللی که یک مرکز پژوهشی است کانفرانسی را در مورد حقوق بشر در کوریای شمالی تدویر می نماید.

جانگ ایل هون، سفیر کوریای شمالی در ملل متحد روز دوشنبه از تمرکز دوامدار بین المللی درمورد حقوق بشر در کشورش اعتراض کرد.

هون از وقوع هر نوع بدرفتاری انکار کرده و تاکید ورزید که پیونگ یانگ برای حضورش در کانفرانس از طرف واشنگتن مسترد گردید، درحالیکه درب‌های این کانفرانس بروی همه باز است.

هون گفت "درصورتیکه اندکترین تحریکات را ازجانب قوای خصم، مانند یکی ازآن که کانفرانس واشنگتن است، مشاهده کنیم، قویا پاسخ خواهیم داد. ما به انکشاف و تحکیم مردم خویش و سیستم سوسیالستی که متضمن حقوق بشر مردم ما است متعهد استیم."

اما سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد به آسانی دست بردار نیست. در مارچ شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو تشکیل جلسه کرده و درمورد کوریای شمالی بحث می کند.

همچنان امسال دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر دفتری را در سئول باز می کند تا روی حقوق بشر در این کشور کمونیست مجهز با سلاح اتمی تمرکز نماید.

گزارشگر: برایان پادن، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: عبدالواجد

XS
SM
MD
LG